Dziecko - dar i wezwanie

(141 -styczeń2006)

z cyklu "Biblioteczka"

Mam dobre i mądre dziecko

Jolanta Ławniczak

Książka ta jest zbiorem artykułów publikowanych w "Przewodniku Katolickim" w latach 2001-2004 i należy do kategorii po­radników dla rodziców. Autorka, z wykształcenia psycholog kliniczny, stosuje zasadę "minimum teorii, maksimum praktyki". Myś­lę, że przyda się ona osobom, które mają kontakt z dziećmi i pragną je jak najlepiej poznać, aby w sposób odpowiedni na nie oddziały­wać i komunikować się z nimi.

Każdy artykuł jest oznaczony odpowiednim znaczkiem, który po­zwala zorientować się jaki jest jego charakter - zapobieganie po­wstawaniu problemów, rozwiązanie problemów, dbanie o rozwój dziecka. Tytuły poszczególnych artykułów są bardzo czytelne i moż­na w szybki sposób odszukać tematy, które nas dotyczą lub interesu­ją. Na początku książki umieszczona jest tabela, pomocna w odszuka­niu artykułów dotyczących wieku dziecka jakim jesteśmy zaintereso­wani. Pod każdym artykułem znajduje się ściągawka pt. "Na skróty". Zawiera ona wypunktowane najważniejsze wskazówki zawarte w ar­tykule.

Książkę rozpoczyna temat "Wychowanie dziecka w łonie matki", a kończy "Od wiary dziecięcej do dojrzałej". Książkę można czytać od początku do końca lub po prosto sięgać jak do poradnik - gdy ma­my problem to szukamy w spisie treści tematu, który nam pomoże go rozwiązać.