Dar Ruchu Światło-Życie

(198 -luty -marzec2014)

Moja droga

ankieta

Dlaczego jesteś w Ruchu Światło-Życie? Zadając to pytanie, prosiliśmy o krótkie odpowiedzi.

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ chcę być bliżej Boga oraz chcę rozwijać się duchowo i lubię żyć we wspólnocie.

Agnieszka, animatorka

Bóg w dość wyraźny sposób powołał mnie do włączenia się w Ruch Światło-Życie. Uczestnicząc w nim doznaję ogromnego szczęścia, gdyż prawdziwie czuję Boga obok mnie. Sądzę, że dał mi zadanie wspierania i podtrzymywania tego wspaniałego dzieła.

Paweł, animator 

Jestem w Ruchu Światło-Życie, gdyż Ruch pozwala mi wzrastać w wierze. Spotkania w grupach są dodatkową mobilizacją do regularnego pogłębiania relacji z Bogiem. Ponadto jest to grupa zrzeszająca wielu ciekawych ludzi.

Michał, animator

Jesteśmy w Ruchu, ponieważ blisko 30 lat temu odkryliśmy charyzmat światło-życie, który odtąd stał się naszą drogą. W świetle tego charyzmatu podejmowaliśmy decyzje dotyczące życiowego powołania, wyboru studiów, rodzaju pracy i posługiwania we wspólnocie Kościoła. Także dziś, pomimo różnych trudności, czasami jakiegoś niezrozumienia, staramy się być wierni obranej drodze, coraz bardziej zagłębiając się w słowa Założyciela, wracając do źródeł.

Kasia i Paweł, DK

Jestem w Ruchu, ponieważ według mnie każdy człowiek powinien być w jakiejś wspólnocie. W moim przypadku być może trochę losowo padło na Ruch Światło-Życie. Myślę, że trafiłem dobrze.

Dominik, animator

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ odpowiada mi duchowość i droga rozwoju zaproponowana przez ks. Blachnickiego.

Maria, animatorka

Ponad dwa lata temu szukaliśmy wspólnoty, która działa przy naszej parafii, abyśmy mogli brać w jej życiu czynny udział i służyć pomocą innym. Chcieliśmy też robić coś dla dobra naszego małżeństwa i rodziny aby nie ulec pokusom życia codziennego. Potrzebowaliśmy "instrukcji" jak można żyć lepiej i jak pokonywać wszelkie trudności. Po kilku rozesłanych informacjach do znajomych z naszej parafii dotarliśmy do animatorów, którzy zaprosili nas na spotkanie kręgu i tak wstąpiliśmy do Domowego Kościoła.

Ania i Tomek, DK animatorzy

 

Jestem w Ruchu Światło-Życie, gdyż

– daje mi poczucie wspólnoty

– daje mi możliwość rozwoju wiary’

– można poznać ciekawych ludzi

Michał, animator

 

O tym, dlaczego jestem w Ruchu, mogłabym pisać wiele, ale… jestem w Ruchu, gdyż nie lubię być „w spoczynku” :-). To tak "pół żartem, pół serio". A na poważnie: jestem w Ruchu, gdyż w nim spotkałam Jezusa i On zaprosił mnie na drogę życia w tym charyzmacie.

Magdalena, oaza dorosłych

 

Jestem w Ruchu ze względu na atmosferę wspólnoty razem dążącej do spełnienia woli Bożej. Dzięki temu dziełu mogę również rozwijać swoją świadomość chrześcijańską.

 

Rafał, animator

Jestem w Ruchu, bo „tu wszystko się zaczęło”, to znaczy, że poznałam Boga Żywego i nawiązałam z Nim bliską osobistą relację. 

Jestem w Ruchu, bo przeżywana formacja prowadzi mnie do dojrzałej wiary.

Jestem w Ruchu, bo jest to dla mnie środowisko wzrostu, przede wszystkim w wymiarze duchowym.

Marta, oaza dorosłych

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ Pan Bóg mnie do tego powołał. Każdego dnia przypomina mi o tym i daje mi siłę do świadczenia o Nim.

Asia, animatorka

Bo jest to miejsce, w którym wzrastam w wierze. 

Krzysztof, DK

Jestem w Ruchu Światło-Życie ponieważ kiedy rozeznawałam swoje miejsce w Kościele, rozeznałam w sercu, ze Pan Jezus chce, aby był w tym Ruchu w drodze do Niego, że tu mi przygotował dary i środki dla mojego zbawiania.

Ola, animatorka

Jestem w Ruchu Światło-Życie, bo widzę jego sens i wielkie dzieło. Dzięki niemu łatwiej jest mi być bliżej Boga. Spotykam tu niesamowitych ludzi, którzy wiele wnoszą w moje życie.

Karolina, animatorka

Ponieważ wiem, jest to to moja droga do lepszego poznania Jezusa i służenia Mu i odkrywania swojego powołania

Urszula, animatorka

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ poznaję wartościowych ludzi, mobilizuje mnie on do przemyśleń na temat mojego życia i wiary, do rozumienia Pisma świętego. Dzięki niemu uczę się, jak postępować z dziećmi.

Jarek, animator

Bo w nim poznałem Chrystusa i zostałem wychowany do dojrzałej wiary. Poprzez posługę w tym Ruchu przekazuję wiarę kolejnym osobom poprzez radosne dzielenie się słowem i świadectwo życia. Jestem w Ruchu bo chcę posługiwać na rzecz mojej parafii by stała się żywą wspólnotą wspólnot. 

Sebastian, kleryk I roku 

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ w tym Ruchu mam wspólnotę i poznaję Kościół.

Mikołaj, animator

Jestem w Ruchu Światło-Życie, ponieważ pomaga mi to w życiu. Dzięki spotkaniom czuję bliskość z Bogiem i wiem, że zawsze mam obok siebie Kogoś, kto mi pomoże i wesprze.

Gosia, animatorka

W Ruchu Światło-Życie odnalazłam swoje miejsce w Kościele, wspólnotę, w której mogę działać, realizować „jakąś misję”, w której mogę się rozwijać, wzrastać duchowo.

 

Magda, animatorka