Na wojnie

(177 -luty -marzec2011)

Na Triduum Paschalne

rozmowa z Wojciechem Kosmowskim

Wieczernik: Już wkrótce w Wydawnictwie Światło-Życie ukaże się podręcznik poświęcony Triduum Paschalnemu. Jesteś jego redaktorem. Czym jest ten podręcznik?

Wojciech Kosmowski: Jest to zupełnie nowa redakcja podręcznika „Triduum Paschalne”, która ukazuje się po około ćwierć wieku od pierwszego wydania. Nie jestem jedynym redaktorem. Wykonywałem tę pracę razem z Ireną Kucharską, która redagowała już poprzednie wydanie.

W.: Mam poprzednie wydanie podręcznika – ukazało się jeszcze w czasach, gdy materiały Ruchu drukowano na powielaczu. Szata graficzna jest więc zupełnie zgrzebna, za to z treści korzystałem wielokrotnie. Szczególnie katechezy ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego są po prostu nieocenione. To w jaki sposób ks. Danielski przedstawia np. Wigilię Paschalną jest dla mnie ideałem, którego nigdzie indziej nie spotkałem. Ale oczywiście od pierwszego wydania minęło sporo lat i wiele się zmieniło.

W.K.: Przez ten czas zarówno wzrosła liczba opracowań na ten temat, jak i zmieniła się technologia druku.

W.: Ale zmiany w podręczniku nie polegają, jak rozumiem, tylko na nowej szacie graficznej?

W.K.: Szata graficzna jest oczywiście nowa, atrakcyjniejsza i bardziej przejrzysta. Jednak nie ona jest główną nowością podręcznika. To opracowanie uwzględnia nowe pozycje piśmiennictwa, przede wszystkim cytuje w całości „List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych” wydany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 1988 r.

W.: Istnieje trochę publikacji poświęconych Triduum Paschalnemu (najbardziej znana to chyba „Zwycięzca śmierci” wydany w Opolu). Co wyróżnia ten podręcznik? Co w nim jest nowego w stosunku do tych publikacji?

W.K.: Myślę, że na tle dostępnych w Polsce pozycji nasz podręcznik prezentuje nowatorskie ujęcie tematu. Inne publikacje bądź akcentują ujęcie teologiczne tematu, bądź po prostu cytują teksty liturgiczne, marginalnie traktując to, co jest obecne w naszym podręczniku a więc sposób przygotowania tego czasu, by dla wszystkich uczestników był możliwie najbardziej owocny, a udział w nim – czynny i świadomy.

W.: Przejdźmy do szczegółów zawartości podręcznika. Chciałbym zapytać, czy pozostały w nim nadal katechezy ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego.

W.K.: Opracowania teologiczne Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego stanowią zrąb podręcznika.. Te nazwiska bliskie sercu każdego członka Ruchu. Warto wskazać, że obaj byli krajowymi duszpasterzami Służby Liturgicznej i ich rozważania wynikają z praktyki duszpasterskiej, z wielokrotnie prowadzonych rekolekcji w czasie Triduum Paschalnego w oparciu o teksty liturgiczne tego czasu. Nie jest to zatem tylko teologia, ale i ważne odniesienie do tego, jak przygotować wspólnotę do owocnego przeżycia tego czasu, do twórczego włączania się w celebracje tego szczytowego momentu roku liturgicznego.

W.: Czy podręcznik jest przeznaczony do Triduum Paschalnego przeżywanego w formie rekolekcyjnej we wspólnotach Ruchu czy też można go stosować podczas Triduum we wspólnotach parafialnych?

 

W.K.: Opracowanie służy przede wszystkim – zgodnie z pierwotnym zamysłem – wspólnotom Ruchu pragnącym przeżywać Triduum w formie rekolekcji. Konstrukcja podręcznika pozwala jednak duszpasterzom, animatorom liturgicznym i ceremoniarzom wybrać takie elementy tego przygotowania, które będą możliwe do zastosowania w każdej wspólnocie parafialnej. Co więcej – przygotowanie to co roku może być bogatsze, co chroni przed rutyną – można czerpać z tej książki coraz to nowe pomysły. W samym podręczniku jest trochę wzorów komentarzy, modlitwy wiernych, podziałów posług liturgicznych. Więcej znajduje się na płycie (np. zdjęcia, prezentacje, dodatkowe opracowania, np. wybór materiałów zawierających diecezjalne wytyczne na temat przeżywania Triduum, praca na temat historii przeżywania Triduum w Polsce, liczniejsze wzory komentarzy liturgicznych), co pozwoli ubogacić przygotowanie Triduum w parafii.