Być mężczyzną

(231 -marzec -kwiecień2020)

Najważniejsza cecha mężczyzny

ankieta

Jaka jest najważniejsza cecha mężczyzny

Przygotowując „Wieczernik” poświęcony mężczyźnie, chcieliśmy się dowiedzieć, co uznawane jest za najważniejszą cechę mężczyzny. Zorganizowaliśmy więc ankietę. Jej uczestnicy mieli wskazać jedną (tylko jedną!) cechę, którą uważają za najważniejszą dla mężczyzny oraz podać swoją płeć.

W ankiecie wzięło udział 210 osób – 132 kobiety i 78 mężczyzn. W większości były to osoby związane z naszym Ruchem (choć nie wszystkie), zarówno z Domowym Kościołem jak i ze wspólnotami młodzieżowymi lub dorosłych.

Jedna cecha wybiła się zdecydowanie na pierwsze miejsce i to zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Była to odpowiedzialność. Wskazało ją 24 mężczyzn i 43 kobiety – a więc 31 procent mężczyzn i 33 procent kobiet biorących udział w ankiecie. Z pewnym uproszczeniem można więc powiedzieć, że aż co trzecia ankietowana osoba widzi odpowiedzialność jako najważniejszą cechę mężczyzny i to niezależnie od swojej płci.

Na drugim miejscu również kobiety i mężczyźni podali tę samą cechę. Była nią szczerość. Wskazało ją 5 mężczyzn i 11 kobiet – a więc 6 procent mężczyzn i 8 procent kobiet.

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym Wieczerniku.