Posłuszeństwo

(221 -maj -czerwiec2018)

Nie moja wola...

Renata Bartosiak

Posłuszeństwo niepodzielnie wiąże się ze słuchaniem, aby być posłusznym trzeba najpierw usłyszeć głos Pana i zaufać Jego słowu. Do tego potrzebna jest osobista relacja z Bogiem i wiara w Jego miłość. I tak dochodzimy do podstawowego pytania: kim jest dla mnie Pan Bóg?

W życiu nas chrześcijan wzorem posłuszeństwa jest Jezus Chrystus, który „stał się posłuszny aż do śmierci”. Posłuszeństwo Abrahama, który był gotów poświęcić swego jedynego syna zadziwia, niepokoi i zmusza do zadawania sobie konkretnych, trudnych pytań.

Warto zastanowić się nad tym co mi osobiście utrudnia, aby w pełni zaufać i być posłusznym.

Jak pogodzić wolną wolę, rozum i posłuszeństwo?

Coraz częściej słyszymy słowa krytyki i próby podważania autorytetu papieża Franciszka. Papież jest nieomylny gdy mówi ex cathedra. Warto poczytać, które z Jego wypowiedzi do takich należą, a które nie.

Kolejny aspekt posłuszeństwa to posłuszeństwo na drodze formacji w Ruchu. Jest to temat dotyczący każdego z nas i warto niejednokrotnie do niego wracać.

Ufamy, że prezentowane teksty pozwolą odkryć jak istotna jest rola postawy posłuszeństwa w procesie kształtowania dojrzałego chrześcijanina.