Małżeństwo

(210 -maj -czerwiec2016)

Niech miłość trwa!

ankieta

Co buduje trwałość małżeństwa?

Poprosiliśmy małżonków z Domowego Kościoła, aby wskazali, trzy najważniejsze sprawy, które budują trwałe małżeństwa (zaznaczyliśmy przy tym, że prosimy o niewskazywanie na wiarę czy Pana Boga, gdyż jest to sprawa oczywista). 

1. dialog, wspólne rozmowy

2. wspólne pasje, spędzanie czasu wolnego razem

3. wzajemne zrozumienie

Julia (6 lat małżeństwa)

1. regularny dialog małżeński

2. czas spędzony wspólnie, bez dzieci

3. wzajemne zaufania

Bartek (6 lat małżeństwa)

1. miłość

2. wierność

3. zaufanie

Wojtek (10 lat małżeństwa)

1. przebaczenie

2. miłość

3. zrozumienie

Martyna (7,5 roku małżeństwa)

1. przyjaźń, 

2 miłość

3. opanowanie

Łukasz (7,5 roku małżeństwa)

1. gotowość do przebaczania

2. czułość

3. częste rozmowy ze sobą

Alicja (7 lat małżeństwa)

1. wzajemne zaufanie

2. wierność

3. umiejętność zrezygnowania z własnego „ja” na rzecz współmałżonka

Krzysztof (7 lat małżeństwa)

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".