Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!

ks. Adam Wodarczyk

Nadchodzący rok powinien być czasem modlitwy o nowy zapał modlitewny i ewangelizacyjny, który znajdzie wyraz w inicjatywach na rzecz wyzwolenia człowieka z różnorakich zniewoleń
6 czerwca 2009 roku Ruch Światło-Życie będzie pielgrzymować do Warszawy. Zachęta do podjęcia tego trudu wynika z przypadających w przyszłym roku jubileuszy kilku ważnych wydarzeń z historii naszego Ruchu i Kościoła w Polsce.

Pierwsza rocznica to 40-lecie powstania w 1969 roku Ruchu Żywego Kościoła. Wtedy bowiem sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki stwierdził, że wszystkie działania realizowane do tej pory w Krajowym Duszpasterstwie Służby Liturgicznej oraz podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych znajdą najpełniejszy wyraz w nowej formie eklezjalnej, jaką stał się Ruch Żywego Kościoła. Od tego momentu została zainicjowana systematyczna praca formacyjna podejmowana w powstających coraz liczniej na terenie całego kraju wspólnotach oazowych. Decyzja sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego z czasem zaowocowała powstaniem całościowej wizji odnowy życia chrześcijańskiego realizowanej w ramach Ruchu Światło-Życie. Patrząc z perspektywy minionych 40 lat, można powiedzieć, że intuicja Ojca Franciszka, aby dążyć do odnowy Kościoła w ramach ruchu eklezjalnego, stała się niezwykłym darem dla Kościoła w Polsce i w innych krajach. Świadomość zbliżającej się rocznicy tego wydarzenia skłania nas do dziękczynienia, ale także mobilizuje do ożywienia i zdynamizowania posługi Ruchu Światło-Życie.

Druga rocznica wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce w 1979 roku. Wówczas ks. Franciszek Blachnicki, zainspirowany atmosferą pierwszych miesięcy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, postanowił odpowiedzieć na papieskie słowa skierowane do Polaków (23.10.1978 r.): „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa” i podczas pamiętnej I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny założył dzieło II Krucjaty (w nawiązaniu do I Krucjaty Wstrzemięźliwości), czyli Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wydarzenie to miało miejsce 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu. Od momentu proklamowania KWC staliśmy się świadkami wielkich dzieł Bożych, które dokonały się w ludzkich sercach. Dziesiątki tysięcy ludzi włączyły się w to nowe wojsko Gedeona, aby dać wyraz pragnienia życia w wolności dzieci Bożych. Wielu ludzi zniewolonych, dzięki modlitwie i świadectwu Krucjaty, odnalazło drogę do Chrystusa, który okazał się dla nich uzdrowieniem i wyzwoleniem z nałogu alkoholizmu i z wielu innych słabości, niszczących ich serca i życie bliskich im osób.

Kolejną istotną rocznicą, nad którą chcemy pochylić się w nadchodzącym roku formacyjnym 2008/2009, są dzieła Boże, które stały się udziałem Kościoła powszechnego za sprawą pontyfikatu naszego rodaka sługi Bożego Jana Pawła II. Począwszy od jego pełnego mocy wołania na placu św. Piotra w dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978 roku: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i „Nie lękajcie się”, aż do wielkiego modlitewnego wołania „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” w wigilię Zesłania Ducha Świętego, na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku. Nietrudno zauważyć, że przytoczone przeze mnie pamiętne słowa z nauczania Jana Pawła II stały się dla sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego inspiracją dla trzech wielkich inicjatyw, które ostatecznie zogniskowały się w proklamowanym w 1980 roku planie Wielkiej Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem: odnowy modlitewnej, inspirowanej wołaniem o odnowę oblicza ziemi przez Ducha Świętego; odnowy i ofensywy ewangelizacyjnej, realizowanej w duchu zachęty, aby otworzyć drzwi ludzkich serc Chrystusowi oraz podjęcia duchowych dzieł wyzwolenia człowieka w ramach KWC, inspirowanej papieskim wołaniem nie lękajcie się. Zatem od października br. rozpoczniemy świętowanie 30. rocznicy wielkiego powiewu Ducha, który zmienił Polskę, Europę i w jakimś sensie cały świat.

Ruch Światło-Życie nie powinien przejść obok tej rocznicy obojętnie. Nadchodzący rok będzie okazją, aby złożyć Bogu dziękczynienie za dary, których raczył nam udzielić poprzez nauczanie i świadectwo życia sługi Bożego Jana Pawła II. Powinien to być czas modlitwy o nowy zapał modlitewny i ewangelizacyjny, który znajdzie wyraz w inicjatywach na rzecz wyzwolenia człowieka z różnorakich zniewoleń. Przed wakacjami zaproponowałem, aby w 30. rocznicę modlitewnego wołania „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” wypowiedzianego przez sługę Bożego Jana Pawła II 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa (dziś Piłsudskiego) Ruch Światło-Życie podjął trud pielgrzymowania do Warszawy - 6 czerwca 2009 roku. Inicjatywa ta spotkała się z przychylnym przyjęciem pasterza archidiecezji warszawskiej abpa Kazimierza Nycza oraz Rady Ruchów Katolickich. Dlatego organizując dziękczynną pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie, będziemy chcieli zaprosić na nią również inne ruchy katolickie.

Nasze pielgrzymowanie do Warszawy, połączone z XXIX Pielgrzymką KWC, powinno zainspirować nas, abyśmy wpatrzeni w przykład sługi Bożego Jana Pawła II, 30 lat później, jeszcze raz wypowiedzieli słowa pamiętnej modlitwy. Jeśli uczynimy to z wiarą, wówczas spotkanie to może stać się doświadczeniem nowego wylania Ducha Świętego, który przemieni Polskę i Europę. Pielgrzymka ta będzie też okazją do modlitwy o ducha prorockiego dla zespołów ewangelizacyjnych, które będziemy tworzyć w bieżącym roku formacyjnym.

Nowenna

Aby pielgrzymka wydała dobre owoce, najbliższe miesiące chcemy przeżyć jako czas modlitewnej nowenny miesięcy, do której wzywam wszystkich oazowiczów, pomny słów Psalmisty: Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (Ps 127, 1). Zapraszam wszystkich członków Ruchu Światło-Życie do włączenia w codzienną osobistą modlitwę cytowanych wyżej słów modlitwy-wezwania „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” oraz do odmówienia dziesiątki różańca w intencji, która będzie podana w danym miesiącu, jako intencja modlitewna.

Modlitewna nowenna miesięcy będzie podzielona na trzy części.

Pierwsza z nich, od września do listopada, to etap odnowy modlitewnej naszego Ruchu. Poprowadzą nas słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” Czas ten powinien stać się zachętą do przyjęcia daru życia w Duchu Świętym. Ponieważ w Ruchu posiadamy propozycję formacyjną, jaką są Seminaria odnowy wiary, dlatego zachęcam, aby w tej części nowenny zorganizować takie seminaria, które otworzą nas na dar Ducha Świętego. Będzie to również czas odkrywania wartości modlitwy osobistej (namiot spotkania) oraz modlitwy liturgicznej Kościoła (Eucharystia i liturgia godzin).

Druga część nowenny, od grudnia do lutego, skoncentruje się wokół wołania Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Powinien to być czas poświęcony na podjęcie różnych inicjatyw ewangelizacyjnych, które w dosłowny sposób będą realizacją hasła pracy rocznej „Czyńcie uczniów”. W okresie adwentu, kiedy w parafiach odbywają się tradycyjne msze roratnie dla dzieci, warto zaprosić dzieci i młodzież gimnazjalną do wspólnot oazowych. Czas Bożego Narodzenia, kiedy mają miejsce duszpasterskie odwiedziny kolędowe, może stać się okazją do zaproszenia nowych rodzin do kręgów Domowego Kościoła. Natomiast okres od połowy stycznia do końca lutego powinien być wykorzystany na tworzenie nowych zespołów ewangelizacyjnych. Okazję do tego może dać czas ferii zimowych, podczas których powinny zostać zorganizowane rekolekcje dla animatorów ewangelizacji.

Ostatnia część nowenny, która przypadnie w okresie wielkiego postu oraz w czasie wielkanocnym, będzie przebiegała pod hasłem „Nie lękajcie się”. Okres ten powinien być wykorzystany do podjęcia dzieł miłosierdzia i wyzwolenia. Można zorganizować w tym czasie w diecezjach weekendowe rekolekcje dla diakonii wyzwolenia i dla diakonii życia. W marcu będziemy modlić się o wzmocnienie inicjatyw realizowanych w ramach diakonii wyzwolenia, w kwietniu - w ramach diakonii życia, zaś w maju chcemy szukać szczególnego zapału do tworzenia w Ruchu diakonii miłosierdzia. Cała trzecia część nowenny powinna być czasem dziękczynienia za KWC i bezpośrednim przygotowaniem do czerwcowej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

W każdej części nowenny można zorganizować przynajmniej jedną oazę modlitwy dla miasta, rejonu, diecezji.

Zarówno przyszłoroczna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jak i przygotowująca do niej nowenna miesięcy ma na celu ożywienie inicjatyw modlitewnych, liturgicznych, ewangelizacyjnych oraz dotyczących posługi wyzwolenia, życia i miłosierdzia w naszym Ruchu. Zespoły ewangelizacyjne, które powstaną w przeciągu tego roku w diecezjach, przyjmą błogosławieństwo misyjne podczas przyszłorocznej pielgrzymki.

Duchową kontynuacją atmosfery pielgrzymki Ruchu Światło-Życie będzie Operacja Rzym 2009, w ramach której reprezentanci poszczególnych diecezji wezmą udział w rekolekcjach III stopnia w Rzymie. Będzie to okazja do dziękczynienia za 30. rocznicę pierwszej rzymskiej oazy III stopnia, która miała miejsce w 1979 roku oraz szansą do dania świadectwa miłości i przywiązania Ruchu Światło-Życie do Kościoła.

Jeżeli gorliwie i z wiarą członkowie Ruchu Światło-Życie podejmą modlitewną nowennę miesięcy, to należy ufać, że owocem pielgrzymki Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Warszawy będzie wielki zapał w wypełnieniu nakazu Pańskiego czyńcie uczniów. Niech Duch Święty, którego będziemy w nadchodzącym roku gorliwie przyzywać, poprowadzi nas do ludzi spragnionych Bożej miłości, którzy dzięki naszemu świadectwu dołączą do szkoły uczniów Pańskich.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Pan niech będzie z wami.