Sakramenty

(196 -listopad -grudzień2013)

Niewidoczne dla oczu

Dorota Czyżewska

Sakramenty – widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W sakramentach nie widzimy najważniejszego, czyli bezpośredniego działania Chrystusa, który mocą Ducha Świętego przemienia nasze życie. Widzimy pewne znaki, słyszymy słowa i tylko w perspektywie wiary możemy uznać, że w tym ludzkim rytuale Bóg działa na życie człowieka. Ale czy na co dzień wierzymy w tą zbawczą moc sakramentów? A może spotykamy z sakramentami tak często, że przestaliśmy już zastanawiać się nad rzeczywistością, która się za nimi kryje? W tym numerze "Wieczernika" zapraszam Czytelników do głębszego zrozumienia ich istoty.

Jacek Skowroński docieka istoty sakramentu jako ogromnej, niewyobrażalnej rzeczywistości wypełnionej przez Boga i jego działanie w życiu człowieka, a artykuł Marcina Staniewskiego wyjaśnia zasady dotyczące przyjmowania poszczególnych sakramentów. Ks. Krzysztof Mierzejewski pokazuje z kolei sakramenty w ujęciu historycznym i przedstawia ich typologię. Rozmowa z ks. Grzegorzem Michalczykiem jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie powinno być podejście duszpasterzy do osób przystępujących do sakramentów: pobłażliwe czy raczej rygorystyczne.

Interesujący jest ponadto artykuł Agnieszki Dzięgielewskiej pokazujący w jaki sposób ludzie świeccy, w tym członkowie Ruchu, mogą aktywnie włączyć się do przygotowania w przyjmowanie sakramentów czy też do nauczania życia sakramentami w parafiach.

Świadectwa zamieszczone w tym numerze "Wieczernika" pokazują, iż przez każdy z sakramentów Pan Bóg w inny sposób daje siebie szczególnie i niepowtarzalnie, wylewa morze łask, obdarza życiem, obdarza samym Sobą. Zachęcam do codziennego odkrywania mocy Bożej płynącej z sakramentów.