Dziecko - dar i wezwanie

(141 -styczeń2006)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

Niósł zaufanie poprzez ziemię

Marta Dalgiewicz

Jezu Chryste, spraw, abyśmy nie zapominali: jeśli istotą naszej egzystencji są wiara, nadzieja i miłość, to żywa miłość jest z nich wszystkich naj­ważniejsza). Ty mówisz do nas: Ja, Chrystus, ko­cham cię. Tu jest źródło pokoju serca.

Taizé położone jest we Francji, na południu Burgundii. Mała wioska. Pół wieku temu znana niewielu. Dzisiaj każdego tygod­nia na wzgórze Taizé przybywają młodzi ludzie, który szukają sensu w życiu, chcą się wspólnie modlić, dać świadectwo swego życia wiarą. Ale powszechnie nazwą Taizé określa się spotkania odbywające się na przełomie roku w jednym z większych miast Europy. Nazwa ta jest nie tylko powszechnie znana, ale i kojarzona z jedną osobą - z bratem Rogerem.

Roger Schutz urodził się 12 maja 1915 roku w Szwajcarii w rodzi­nie ewangelików reformowanych. W latach 1937-1940 studiował teologię. Miał 25 lat, gdy postanowił zamieszkać we Francji, w kraju swojej matki. Wybrał Taizé, wioskę w Burgundii, leżącą zaledwie kilka­naście kilometrów od linii demarkacyjnej, dzielącej Francję na dwie części podczas pierwszych lat wojny. Tam ukrywał uchodźców (zwłaszcza Żydów), którzy wydostawszy się z okupowanej strefy, wie­dzieli, że mogą znaleźć schronienie w jego domu. Myślał wówczas o założeniu wspólnoty ekumenicznej, która urzeczywistniłaby pojednanie pomiędzy chrześcijanami. Po wojnie przyłączyli się do brata Rogera inni, a na Wielkanoc 1949 pierwsi bracia złożyli swoje śluby wieczyste życia w celibacie, wspólnocie dóbr i prostocie życia. Dzisiaj wspólnota z Taizé liczy ponad stu braci, katolików i protestantów, pochodzących z ponad dwudziestu pięciu krajów. Samo istnienie wspólnoty jest już znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i narodami.

Europejskie Spotkania Młodych, tak znane na świecie, są jednym z etapów "Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię", jaką podjęła Wspólnota z Taizé. W różnych krajach młodzież różnych wyznań chrześcijańskich spotyka się na wspólnej modlitwie, zabawie, poznawaniu swoich kultur. Właśnie w ten prosty sposób brat Roger zasiewał ziarno eku­meni­zmu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Mediolanie.

Jan XXIII nazywał tę małą francuską wioskę "małą wiosną Kościo­ła". Na Soborze Watykańskim II, gdzie brat Roger był obserwatorem, poznali się z Karolem Wojtyłą, który później odwiedzał Rogera w Taizé, najpierw jako metropolita krakowski, a później jako papież. Rów­nież w czasie pontyfikatu spotykali się co roku, właśnie na wiosnę. Choć brat Roger sam był protestantem, to jednak bardzo kochał Jana Pawła II. Na jego pogrzebie przyjął też Komunię św. - miał pozwole­nie na tzw. interkomunię.

Brat Roger został zamordowany 16 sierpnia 2005. W kościele, podczas modlitwy, na oczach wielu modlących się osób. Jego męczeń­ska śmierć pozostaje niewymownym znakiem. Znakiem pokoju, które­go nic nie zburzy, nawet śmierć. Bracia w Taizé kontynuują dzieło roz­poczęte przez brata Rogera. Trwają tam modlitwy, przyjeżdżają młodzi ludzie, spotykają się na Europejskich Spotkaniach.

Marta Dalgiewicz

Książki napisane przez brata Rogera

1958, Vivre l'Aujourd'hui de Dieu / Living Today for God
1965, Dynamique du provisoire / The Power of the Provisional
1968, Violence des pacifiques / Violent for Peace
1971, Ta fête soit sans fin / Festival Without End
1973, Lutte et contemplation / Struggle and Contemplation
1976, Vivre l'inespéré / A Life We Never Dared Hope For
1979, Etonnement d'un amour / The Wonder of a Love
1980, Les Sources de Taizé / The Sources of Taizé
1982, Fleurissent tes déserts / And Your Deserts Shall Flower
1985, Passion d'une attente / A Heart that Trusts
1988, Son amour est un feu / His Love is a Fire
1995, En tout la paix du cœur / Peace of Heart in all Things
2001, Dieu ne peut qu'aimer / God is Love Alone
2005, Pressens-tu un bonheur?

Książki napisane razem z Matką Teresą

1989, Marie, Mère des Réconciliations / Mary, Mother Of Reconcilia­tions
1992, La prière, fraîcheur d'une source / Prayer: Seeking the Heart of God