Rozeznanie

(215 -kwiecień -maj2017)

Obchody trzydziestolecia śmierci ks. F. Blachnickiego

ks. Marek Sędek - moderator generalny

Trzydziesta rocznica narodzin dla Nieba Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jest okazją do szerokiego upowszechnienia pamięci o osobie i nauczaniu Założyciela Ruchu Światło-Życie. Służyć ma temu całoroczny program obejmujący sympozja, pokazy filmów, koncerty, pielgrzymki oraz imprezy promujące myśl ks. Franciszka, ideę odnowy moralnej Narodu „Prawda – Krzyż – Wyzwolenie” i dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Już 18 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbędzie się sympozjum naukowe na temat: Ks. Franciszek Blachnicki – wychowawca wolnych ludzi, poświęcone działalności społecznej ks. Franciszka organizowane przez Ruch Światło-Życie, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Bezpośrednio po sympozjum o godzinie 16.45 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Natomiast wieczorem w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju odbędzie się uroczysta gala PRAWDA – KRZYŻ -WYZWOLENIE, upamiętniająca osobę i działalność założyciela Ruchu Światło-Życie, z udziałem najwyższych władz państwowych, biskupów, parlamentarzystów i przedstawicieli świata gospodarki. Podczas gali nastąpi prezentacja wizji ks. Franciszka Blachnickiego wyrażonej w programie Prawda-Krzyż –Wyzwolenie, a także wręczenie nagród osobom i organizacjom w sposób szczególny realizującym tę wizję w świecie współczesnym.

W dalszej części roku planujemy cztery całodniowe wydarzenia:

24 czerwca w Tarnowskich Górach

23 września w Warszawie

30 września w Katowicach połączone z Ogólnopolską pielgrzymką KWC

21 października na KUL w Lublinie

Przygotowywana jest również wystawa multimedialna o Ks. Franciszku Blachnickim, której pierwsza prezentacja odbędzie się 18 Marca w czasie sympozjum w Sejmie R.P. Następnie wystawa będzie pokazywana w miastach związanych z działalnością Ojca.

Zapraszamy do odwiedzania na Facebooku fanpage’a „Obchody 30 rocznicy śmierci Ks. Franciszka Blachnickiego”

Chcemy tam gromadzić informacje o wszystkich wydarzeniach poświęconych Ojcu, zarówno organizowanych centralnie, jak i lokalnie. Prosimy o przesyłanie wiadomości o takich wydarzeniach. Równocześnie prosimy o zachęcanie Waszych znajomych i członków wspólnot do promowania fanpage’a.

Patronat honorowy nad obchodami 30-lecia objął Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Naszymi patronami medialnymi są tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Nasz Dziennik, Katolicka Agencja Informacyjna, Redakcja Programów Katolickich Telewizji Polskiej, TVP 3 Warszawa i Radio Warszawa.

Aby wszystkie te wydarzenia zostały zorganizowane sprawnie i na właściwym poziomie, potrzebujemy też konkretnej pomocy z Waszej strony. Zapraszamy do:

Promowania wydarzeń w swoim otoczeniu.

Poszukiwania sponsorów – mamy przygotowane konkretne pakiety.

Udziału w Centrum Prasowym do całorocznego kontaktu z mediami oraz przygotowywania całej akcji informacyjno-medialnej.

Pomocy logistycznej i organizacyjnej przy tych wydarzeniach. We wszelkich sprawach związanych z obchodami 30 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego prosimy o kontakt z koordynatorem obchodów Wojciechem Terlikowskim tel. +48 602 630 513, mail: w.r.terlikowski@gmail.com