Krucjata Wyzwolenia Człowieka

(114 -luty2002)

Ognisko Ducha Świętego

Jerzy i Bogumiła Papiernikowie

Przed osobami, które odpowiedziały na wezwanie Krucjaty otwierają się wielkie możliwości.

Od początku istnienia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zaczęła ona swoją działalność w Tomaszowie Mazowieckim. Przez wszystkie lata odbywają się u nas spotkania Krucjaty. Różniły się one formą, frekwencją, stopniem zaangażowania poszczególnych osób, ale zawsze miały miejsce.

My byliśmy odpowiedzialni za Krucjatę w początkach jej funkcjonowania i po wielu latach przerwy podjęliśmy tę odpowiedzialność ponownie przed czterema laty. W momencie obejmowania tej posługi członkowie KWC spotykali się na modlitwie w pierwsze czwartki miesiąca w liczbie od kilku do kilkunastu osób.

Nasze działania rozpoczęliśmy od ponownego przyjrzenia się wskazówkom ks. Franciszka Blachnickiego. Przenieśliśmy termin spotkań na wskazany przez Niego dzień poświęcony Niepokalanej czyli na pierwsze soboty miesiąca. Spośród osób, które spotykały się w pierwsze czwartki, powołaliśmy - zgodnie ze wskazówką Ojca - dziesiętników. Ich obowiązkiem było zweryfikowanie otrzymanej z Łodzi komputerowej bazy danych, poprzez kontakty z figurującymi tam osobami i zaproszenie ich na pierwszosobotnie spotkania.

Postanowiliśmy powiązać te spotkania z Eucharystią. Do jej sprawowania zapraszamy różnych kapłanów, którzy dzielą się swoim świadectwem trwania w Krucjacie. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach kilkukrotnie wzrosła. Postanowiliśmy zatem zawierzyć nasze działania Niepokalanej i utworzyć spośród członków i kandydatów KWC zaplecze modlitewne w postaci Różańcowych Kół Wyzwolenia, obejmujących modlitwą intencje związane z KWC. Dziś funkcjonują cztery Różańcowe Koła Wyzwolenia i zalążek piątego.

Dzięki życzliwemu zaangażowaniu wielu osób z naszego miasta i pań z Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła udało się nam wykonać proporzec Nowego Wojska Gedeona, z którym będziemy mogli ruszyć do walki. Proporzec został uroczyście poświęcony w 1999 roku w Krościenku, podczas Jubileuszowej Krajowej Pielgrzymki KWC, w XX rocznicę proklamowania Krucjaty. Ukoronowaniem pielgrzymki było spotkanie z Ojcem Świętym na błoniach w Starym Sączu.

Przygotowaliśmy również i rozpowszechniliśmy wiele kaset magnetofonowych z nagraniami homilii Ojca Franciszka, ciekawymi świadectwami i słowem Ojca Świętego, w którym dziękuje za dar Krucjaty. Kasety te, wraz z wieloma innymi materiałami staraliśmy się przekazać osobom odpowiedzialnym za letnie rekolekcje.

Wzorując się na łódzkiej pielgrzymce do Łagiewnik, podjęliśmy również trud pielgrzymowania do pobliskiego sanktuarium św. Anny w Smardzewicach w intencji trudnych problemów społecznych naszego miasta i regionu. W pielgrzymkach, którym towarzyszy rozważany i odmawiany w drodze różaniec, odbywających się corocznie w dniu 1 maja, bierze udział kilkaset osób z Tomaszowa i okolic. Między innymi, właśnie na te pielgrzymki zostały wydrukowane w ilości ponad 1000 szt. ulotki prezentujące Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Co roku w Wielkim Poście członkowie Krucjaty prowadzą w różnych parafiach naszego miasta nabożeństwa Drogi Krzyżowej z rozważaniami związanymi z tematyką wolności.

Członkowie KWC biorą udział w corocznych pielgrzymkach Krucjaty do Niepokalanowa oraz formują się i pogłębiają swoje wiadomości na sympozjach, Oazach Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia, kursach prelegentów Krucjaty, prenumerują kwartalnik \"Eleuteria\" i sami piszą do niego artykuły. Kilka osób, zarówno z Kościoła Domowego, jak i ze wspólnot młodzieżowych wzięło udział w kursach dla wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach. Kilkakrotnie odbyły się sylwestrowe bale bezalkoholowe oraz wiele wesel.

W celu lepszego poznania osoby naszego Założyciela oraz jego dzieła zapraszamy świadków, którzy przez wiele lat byli blisko Niego. Kilka dni gościła u nas pani Dorota Seweryn, świadek życia i bliski współpracownik Ojca. Jej relacji przez trzy wieczory z zainteresowaniem słuchało wiele osób dorosłych i ludzi młodych, nie tylko z Tomaszowa, ale także z Łodzi i pobliskiej diecezji łowickiej. Odwiedziła nas też pani Irena Kucharska - siostrzenica Ojca oraz pani Teresa Michałczak, która przez szereg lat towarzyszyła Słudze Bożemu na wygnaniu, najpierw w Tivoli koło Rzymu, a później w Carlsbergu.

Ciekawą i nietypową formą włączenia się naszej diakonii w przeżywanie tematu roku \"Pamięć Świadków\" było zorganizowanie konkursu pod hasłem: \"80 pytań na 80 rocznicę urodzin twórcy Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka\".

Nasze działania nie ograniczają się jedynie do własnego terenu. Delegacja z Tomaszowa i Bełchatowa w dużym stopniu wspomagała tworzenie struktur \"Kruciáty oslobodenia človeka\" na Słowacji. Przygotowując materiały i dzieląc się doświadczeniami i świadectwami współorganizowaliśmy inauguracyjne spotkanie w Levoczy, sanktuarium Spisza i całej Słowacji.

Naszym zdaniem przed osobami, które zdecydowały się odpowiedzieć na wezwanie Krucjaty, otwierają się wielkie możliwości. Wspólnota Krucjaty może być ogniskiem rozpalonym przez Ducha Świętego.

Ojciec Franciszek w czasie wygnania na obczyznę mawiał, że gdyby dane mu było wrócić do Ojczyzny zająłby się przede wszystkim Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Jego doczesne szczątki są już w Ojczyźnie. Pomóżmy mu zrealizować jego pragnienia, a On na pewno wyprosi nam potrzebne do tego łaski.