Muzyka

(179 -maj -czerwiec2011)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

ORD na Kopiej Górce

Michalina Podkalicka, Małgorzata i Adam Bałtyn

Czy można zaprojektować świętych?

To pytanie padło na jednej z godzin odpowiedzialności podczas ORD w Krościenku. Najlepszym projektantem świętych jest Jezus Chrystus, ponieważ On dając świadectwo o świętości swoim życiem, pociąga do niej także innych. Wybrał także nas i sprawił, że możemy być Nowymi Ludźmi!

Oaza Rekolekcyjna Diakonii, która odbyła się w dniach 15-20 lutego br. na Kopiej Górce w Krościenku zgromadziła ok. 50 uczestników. Zjechaliśmy się z całej Polski, niektórzy jechali do Krościenka aż 15 godzin. I choć każdy na pewno miał wiele przeszkód i innych zajęć, które mógłby w tym czasie robić, to jednak Pan Bóg skierował nasze drogi właśnie tam! Wszędzie przebywaliśmy razem i dzięki temu mogliśmy doświadczyć Nowej Wspólnoty. Można powiedzieć, że ciągle się o siebie „ocieraliśmy”.

Podczas tych pięciu dni zgłębialiśmy charyzmat Ruchu Światło-Życie pochylając się nad zasadniczymi tematami: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota oraz Nowa Kultura. Można określić te rekolekcje jako naszą całą formację oazową w pigułce.

Wiele cennych doświadczeń wniosło do naszego życia przeżywanie tych rekolekcji we wspólnocie, którą tworzyły różne stany: małżeństwa z dziećmi, młodzież, studenci, dorośli, księża oraz nasze kochane panie z Instytutu! Każdy niewątpliwie był potrzebny i wiele wnosił swoją obecnością – dlatego też dziękowaliśmy sobie nawzajem. Nieraz odnosiło się nawet wrażenie, że gdzieś pomiędzy nami przebywają także Ojciec Franciszek i Jan Paweł II. 

Te rekolekcje, to była piękna lekcja, która wpisała się w naszą pamięć nie tylko treściami konferencji, ale żywym świadectwem, jakie dawaliśmy sobie wszyscy nawzajem. Pod opieką Niepokalanej, obok Chrystusa Sługi czas odkrywania charyzmatu naszego Ruchu był fascynujący i piękny. Jestem przekonana, że wniósł on wiele w życie wszystkich uczestników, animatorów oraz prowadzących. Dobrze że jesteście!

Michalina Podkalicka

 

Spojrzenie na Kopią Górkę przez pryzmat Góry Tabor

Miejscem szczególnym dla oazowiczów jest Kopia Górka - Centrum Ruchu Światło – Życie - wpisana w panoramę Krościenka nad Dunajcem. Jego sercem jest Kaplica Chrystusa Sługi. Wystrój kaplicy został tak przez Ojca Franciszka pomyślany, aby służył formacji tych, którzy “przygotowują się do diakonii, do przyjęcia różnych zadań w naszym Ruchu”.

Dotknęły nas tutaj szczególnie słowa z Listu św. Pawła do Filipian:

"Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca." (Flp 2,6-11)

Usłyszeliśmy w tym Bożym słowie dla nas zawarte zadanie, mamy żyć dążeniem Chrystusa, jesteśmy wezwani do naśladowania Chrystusa, który stał się sługą.

Największym dla nas przeżyciem podczas tegorocznych rekolekcji ORD w Krościenku był bezpośredni kontakt z osobami z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Ich świadectwo o życiu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz pamiątki po Ojcu, pomogły nam doświadczyć jego wiary i bezgranicznego zaufania Panu w powstawaniu wszelkich inicjatyw dla Ruchu. A w nas uczestnikach rekolekcji ORD budziło szacunek i pragnienie świętości na wzór Niepokalanej Maryi. 

Kopia Górka jest dla nas miejscem świętym. Jezus zaprowadził nas, tak jak swoich uczniów Piotra, Jakuba i Jana, na tę "górę Tabor". Tutaj żywy Bóg dotknął naszych serc, byśmy mogli przyjąć ogrom łask płynących z tego miejsca dla każdego, kto tego pragnie. W świadectwach wypowiedzianych na zakończenie ORD usłyszeliśmy, że Bóg dotknął także wielu innych serc... "To jest Syn mój Wybrany, Jego słuchajcie!"

Rozważając temat nowej kultury na nowo odczytaliśmy zaproszenie do dzielenia się darem wolności, który płynie dla nas z dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez pełne, całkowite zjednoczenie się z Niepokalaną. Osobiście doświadczamy owoców w naszym życiu, płynących z daru KWC, które przekładają się na relacje z bliskimi i braćmi w wierze. Jest to dla nas droga ciągłego zawierzania i oddawania się Chrystusowi przez Maryję. 

Na Kopiej Górce podczas ORD zobaczyliśmy też wyraźnie, że nasze powołanie stanowe i powołanie do wspólnoty Ruchu rozwija się w pełnej harmonii budującej naszą jedność małżeńską, a w konsekwencji, staje się urzeczywistnieniem służby we wspólnocie Żywego Kościoła, z całą naszą słabością i niedoskonałością. 

Choć po przeżyciu tego ORD jesteśmy tacy sami, to jednak inni, przemienieni i serce pała miłością do Ruchu. Choć jeszcze wielu spraw nie rozumiemy, to pragniemy przyjąć odpowiedzialność za Ruch z całym jego duchowym bogactwem i charyzmatem.

Sługo Boży, Ojcze Franciszku Blachnicki wstawiaj się za nami!

 

Małgorzata i Adam Baltyn