Ojcostwo

(190 -styczeń -luty2013)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Pierścionek

Jola

Na mocny i długi sznurek , albo taśmę  wkłada się obrączkę i końce sznurka zawiązuje się ze sobą . Grający stają lub siadają w kole i obiema rękoma trzymają sznurek. W kole staje jedna osoba. Zabawa polega na tym , aby osoba stojąca w kole odnalazła przesuwany z ręki do ręki pierścionek. Ręce poruszają się cały czas najlepiej w rytmie śpiewnej piosenki np. „Boża radość jak rzeka” . Jeżeli osoba stojąca w kole prawidłowo wskaże kto ma ukryty pierścionek wówczas osoba , która posiada pierścionek  jest osobą poszukującą i zabawa toczy się dalej.