Eucharystia

(205 -maj -czerwiec2015)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Poczta

Jola

Zabawa na jeden z pierwszych pogodnych wieczorów. Prowadzący musi znać miejscowości z jakich przyjechali uczestnicy. 

Wszyscy stoją w kole, osoby z tej samej miejscowości stoją obok siebie. Prowadzący wymienia z jakiej miejscowości do jakiej będzie przekazywana przesyłka. Uczestnicy z wymienionych miejscowości zamieniają się miejscami. Sposób poruszania się jednak jest różny. „List” – przechodzimy, „telegram” – przebiegamy, „widokówka” – podskoki obunóż, „paczka” – przejście na czworakach.