Przekazywanie wiary

(214 -styczeń -marzec2017)

Pokolenie pokoleniu

Renata Bartosiak

W adhortacji papieża Franciszka „Amoris Laetitia” dotyczącej życia rodzinnego znajduje się rozdział podejmujący tematykę przekazywania wiary. Możemy tam między innymi przeczytać: „Wiara jest darem Boga, otrzymanym na chrzcie, a nie wynikiem działania człowieka, lecz rodzice są narzędziami Boga, aby ona dojrzewała i rozwijała się. (…) Przekazywanie wiary zakłada, że rodzice przeżywają realne doświadczenia zaufania Bogu, poszukiwania Go, odczuwania Jego potrzeby, bo tylko w ten sposób «pokolenie pokoleniu głosi Jego dzieła i zwiastuje Jego potężne czy-ny» (Ps 145,4)” (AL 287).

Rodzi się wiele pytań związanych z tym, jak te piękne słowa wypełnić treścią. Jak przekazywać wiarę by kolejne pokolenia (nasze dzieci) w niej wzrastały a nie odchodziły od Boga? Co jest istotne, co stanowi zagrożenie na tej drodze? Czy jako rodzice i dziadkowie mamy świadomość , że naszym zadaniem jest doprowadzenie naszych dzieci do osobistego spotkania z Chrystusem, do ukazania im jak budować z Nim codzienną relację?

Zapraszamy do uważnej lektury tego numeru „Wieczernika”, w którym można znaleźć zarówno intrygujące artykuły skłaniające do osobistej refleksji nad obrazem naszych rodzin, jak i poruszające świadectwa mogące nas umocnić i być może podpowiedzieć jak radzić sobie w różnych, czasem zaskakujących sytuacjach.