Czyńcie uczniów

(159 -lipiec -sierpień2008)

ProChrist 2008

Rok temu wspólnoty Ruchu Światło-Życie zostały zaproszone do uczestnictwa w akcji ewangelizacyjnej ProChrist. Przez osiem dni - od 8 do 13 kwietnia 2008 roku w katowickim Spodku odbywały się wieczory ewangelizacyjne. Były one wspólnym dziełem dziesięciu Kościołów, w tym rzymskokatolickiego. Spotkania te były transmitowane za pośrednictwem satelity do ponad stu miejsc w Polsce.

Ruch Światło-Życie był jednym z organizatorów ProChrist. Uczestniczył w organizacji spotkań w Katowicach, był również zaproszony do tworzenia miejsc odbioru przekazu satelitarnego w Polsce. Wezwanie to zostało podjęte w kilkunastu miejscach.

Każdy z ośmiu wieczorów ProChrist wyglądał podobnie. Na początku każdego spotkania na scenie występował muzyk chrześcijański. W tym czasie własny program prowadzono w miejscach, które odbierały przekaz satelitarny. O 18.20 rozpoczynał się czas transmisyjny, w którym modlitwę prowadzili hierarchowie różnych Kościołów (w drugim dniu był to abp Damian Zimoń), były świadectwa, prezentacje filmowe i scenki teatralne. Głównym zaś momentem było orędzie, jakie głosił ewangelicki teolog, ks. Ulrich Parzany. Na zakończenie orędzia mówca wzywał tych, którzy wybrali Jezusa do podejścia do krzyża leżącego u stóp sceny i powierzenia swojego życia Jezusowi. Do podobnego gestu zachęcano w miejscach przekazu.

Ulrich Parzany był zaskoczony ilością osób, które podchodziły przy końcu każdego spotkania pod krzyż, by powierzyć swoje życie Chrystusowi. Jak wspominał, gdy głosi Ewangelię w różnych krajach europejskich, zwykle podchodzi grupa kilkudziesięciu osób. W Spodku uczyniły to tłumy

W sumie podczas ośmiu wieczorów w Spodku spotkało się blisko 30 tys. osób. Gdyby dodać do tej liczby tych, którzy wysłuchali przekazu satelitarnego w ponad stu miejscach w Polsce Czechach oraz Anglii, daje to wynik ponad 80 tys. odbiorców ProChrist 2008.

Każda osoba przychodząca do Spodka otrzymywała biuletyn informacyjny ProChrist. Obok programu spotkań, technicznych informacji dotyczących Spodka zawierał on adresy wspólnot, do których osoby zainteresowane mogą udać się po zakończeniu akcji, by kontynuować formację. Były tam wymienione cztery wspólnoty Kościoła Bożego w Chrystusie, trzy Kościoła Chrześcijan Baptystów, siedem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jedna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, trzy Kościoła Zielonoświątkowego, jedna Wspólnoty Kościołów Chrystusowych oraz trzydzieści cztery Kościoła Rzymskokatolickiego. Wśród wspólnot katolickich dwadzieścia sześć to wspólnoty Ruchu Światło-Życie (faktycznie są to rejony Ruchu), sześć wspólnoty Ruchu Focolari oraz dwie wspólnoty parafialne nie związane z żadnym ruchem.

Osoby, które w trakcie spotkań ProChrist w Spodku podchodziły do krzyża, mogły wypełnić specjalny formularz, dzięki któremu kontakt z nimi nawiązali organizatorzy ProChrist. W formularzu wskazywano m.in. Kościół, do którego się należy. Karty te wypełniły 1003 osoby, w tym 934 określiły się jako katolicy, wobec czego zostały skierowane do wspólnot katolickich.

Moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk w komunikacie do moderatorów napisał:

Chciałem wyrazić słowa wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom za akcję ProChrist 2008. Myślę, że dni tej wielkiej, satelitarnej ewangelizacji były doświadczeniem mocy Ducha Świętego, który docierał do wielu ludzkich serc. Tysiące ludzi mogło usłyszeć w różnych częściach Polski, a nawet w innych krajach, że Jezus jest Panem! Wiele osób zgłosiło również pragnienie dalszej formacji w grupach poewangelizacyjnych. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na bardziej szczegółową analizę tego wydarzenia oraz stopnia zaangażowania Ruchu Światło-Życie w ProChrist 2008.

W tym miejscu pragnę jednak przede wszystkim podziękować wspólnotom naszego Ruchu, które podjęły trud zaangażowania się w to wydarzenie ewangelizacyjne. Wymienię tutaj wspólnoty Ruchu m.in. w Bielsku-Białej, Chorzowie, Dobrodzieniu, Elblągu, Gdyni Dąbrowie, Gołkowicach, Gorzycach, Rybniku, Sopocie, Skrzyszowie, Toruniu, Turzy Śląskiej. W szczególny sposób pragnę podziękować ks. Ryszardowi Nowakowi, który podjął trud koordynowania zaangażowania Ruchu Światło-Życie w ProChrist 2008. Dziękuję wszystkim moderatorom i animatorom świeckim, którzy włączyli się w to dzieło ewangelizacyjne!

Myślę, że wszyscy, którzy wzięli udział w tych spotkaniach ewangelizacyjnych, czy to bezpośrednio w Katowicach, czy też za pomocą transmisji satelitarnych, doświadczyli w tych dniach mocy słowa Bożego, które jest w stanie przemienić niejedno ludzkie serce! Niech Bóg będzie uwielbiony!

Zapraszamy do lektury świadectw z ProChrist - z Katowic oraz z kilku miejsc, w których akcję tę organizowały wspólnoty Ruchu.