Radość Ewangelii

(200 -czerwiec -sierpień2014)

Proście Pana żniwa

Krzysztof Jankowiak

Adhortacja papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” wywołała za­chwyt, z jakim nie spotykają się zazwyczaj papieskie dokumenty. Przyczyną był na pewno prosty język, życiowe podejście, ale przede wszystkim prawdziwa pasja, z jaką Ojciec Święty ukazuje wizję odnowionego Kościoła niosącego światu Ewangelię.

Jak jednak sprawić, by adhortacja nie została tylko dokumentem „do za­chwycania się”, a stała się treścią życia Kościoła, treścią życia naszego Ru­chu, treścią życia oazowiczów? Dla Ruchu Światło-Życie szansą do dobrego wykorzystania inspiracji płynących z adhortacji będzie na pewno nowy rok pracy. „Radość Ewangelii” – temat nowego roku został przecież zainspirowa­ny adhortacją. Wróciliśmy w ten sposób do najlepszych tradycji naszego Ru­chu, w których wezwania płynące z Watykanu były natychmiast przekuwane na oazowy program pracy, a zaplanowane wcześniej tematy roku zmieniały się wobec rozeznania aktualnych znaków czasu.

 

„Wieczernik” poświęcony tematowi nowego roku nosi okrągły numer 200. Przed 14 laty byliśmy pierwszym oazowym pismem, które przekroczyło liczbę 100 wydanych numerów, dziś jako pierwsi osiągamy liczbę 200. Dziękujemy Panu za dar naszej posługi, za siły i umiejętności, jakie daje do wydania każ­dego numeru. Dziękujemy za wszystkich, którzy tworzyli i tworzą nasze pi­smo – za redaktorów, autorów, wszystkich współpracowników, wykonujących niekiedy bardzo szarą, niewidoczną na pierwszy rzut oka a niezbędną pracę. Dziękujemy za wszystkich czytelników, którzy są dla nas potwierdzeniem sen­su naszej posługi. Wszystkich naszych Przyjaciół prosimy o modlitwę, aby­śmy dobrze umieli odczytywać znaki czasu i na nie odpowiadać, abyśmy przez naszą służbę budowali Kościół i nasz Ruch pomagając mu nieść Ewan­gelię do dzisiejszego świata.