Kapłaństwo

(127 -styczeń2004)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Przed nowym rokiem pracy

Urszula Pohl

Nasze siły w Krościenku, w Centrum Ruchu, zaczynają już angażować przygotowania do następnego roku pracy, którego hasłem jest: DIAKONIA. Może niektórym z Was wyda to się przedwczesne. Przecież temat roku pojawia się w świadomości większości członków Ruchu dopiero na COM lub podczas wakacji. Może niektórzy wiedzą, że jest zapowiadany przez Kongregację Odpowiedzialnych. Ale już teraz??? Tak to jednak jest, że aby dobrze
„wystartować” z hasłem roku, które wcześniej jest rozeznawane przez Moderatora Generalnego i Diakonię Jedności, trzeba do niego się „przymierzyć” w mniejszym gronie.
Pierwszym gronem, w którym zatrzymujemy się nad tematem roku, jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności. Są to rekolekcje dla przedstawicieli Diecezjalnych Diakonii Jedności (zapraszamy na nie przedstawicieli wszystkich diecezji i diakonii centralnych). Zadaniem tego czasu jest wejście najbardziej odpowiedzialnych osób w diecezjach w to, co niesie następny rok pracy, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi różne diecezje. Doświadczenia zdobyte w tych dniach programują częściowo to, co potem staje się naszym udziałem w trakcie Kongregacji Odpowiedzialnych. ORDJ zapoczątkował nasz Założyciel w 1980 roku i od tego czasu odbywają się rokrocznie, kończąc się w Niedzielę Chrztu Pańskiego, którą obchodzimy jako uroczystość odpustową w Kaplicy Chrystusa Sługi. W tym roku rozważając temat DIAKONIA będziemy szczególnie zaproszeni do medytacji różnych znaków na Kopiej Górce, a szczególnie w samej Kaplicy, w której wszystko, co jest, wyraża ideę chrystocentrycznej diakonii.
Dlatego naprawdę warto uczynić wysiłek, aby ktoś z waszej wspólnoty, ktoś, kto będzie was reprezentował i kto też podzieli się potem w diecezji tym, czego doświadczył, przyjechał w tych dniach do Centrum, aby budować jedność całego Ruchu.
Dodatkowym urokiem tych dni jest trwający wówczas okres Bożonarodzeniowy, który sam z siebie stwarza rodzinną, świąteczną atmosferę.