Świeccy w Kościele

(228 -wrzesień -październik2019)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Przedmioty

Jola

Jakim jestem przedmiotem?

Do zabawy należy przygotować worek z różnymi przedmiotami (jeżeli jest dużo osób można wykorzystać obrazki przedstawiające przedmioty np. wykorzystując grę memo). Przedmiotów powinno być więcej niż uczestników. Uczestnicy zabawy losują z worka przedmiot.

Kiedy każdy ma już swój przedmiot, uczestnicy po kolei przedstawiają się wymieniając cechy wspólne z przedmiotem np. osoba, która wylosowała latarkę mówi, że stara się zawsze być dla innych światłem, osoba, która wylosowała farby mówi, że jest kreatywna i potrafi współpracować z innymi.