Służba

(208 -styczeń -luty2016)

Przyjąwszy postać sługi

Ania Krynicka

„Nasz Ruch jest w szczególny sposób inspirowany przez teologię Chrystusa Sługi”, mówi czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w pierwszym artykule najnowszego wydania Wieczernika. 

Służba - temat o tyle ważny, że dotyczy każdego, kto poważnie podchodzi do wiary. Bo czy moja wiara może być żywa bez służby, bez oddania cząstki, a może całego siebie bliźnim? Gdzie są i czy są jakieś granice posługiwania? Czy chrześcijańska służba zawsze łączy się z radością? Czy „wypalenie się” przystoi chrześcijańskiej miłości? Czy moje zaangażowanie w Kościele jest pełne? Może mogę robić więcej? Ale czy muszę? Jaka jest granica służby? Czy w ogóle istnieje? 

W kolejnych artykułach możemy przeczytać czym w ogóle jest służba i jak ją właściwie rozumieć, jak rozeznać gdzie moja posługa jest potrzebna i czy nie jest tylko zaspakajaniem własnych ambicji? W kolejnych tekstach przeczytamy na jakie pułapki możemy się natknąć próbując być pomocni, no i o tym że „nie zawsze jest różowo”. Gorąco też polecam artykuł o tym jak wielką sprawą jest służba rodzinie. 

Jak zawsze oddaliśmy też głos oazowiczom w świadectwach, by podzielili się swoimi doświadczeniami służby. Mówią oni o tym, jak w swoim życiu rozeznawali, kiedy i gdzie służyć, jak różne oblicza może mieć służba i o tym jak na konkret przełożyć znaną wszystkim myśl, że kto daje ten otrzymuje.