Chrześcijanin w społeczeństwie

(209 -marzec -kwiecień2016)

z cyklu "Biblioteczka"

Przymierze

Karol Misztal i Dorota Czyżewska

„Potęga relacji z Bogiem” to niesamowita historia mówiąca o przymierzu krwi zawartym między Bogiem a człowiekiem, pomiędzy którymi stanął pośrednik, Jezus Chrystus. Książka pokazuje ideę przymierza krwi zawieranego w Starym Testamencie, a następnie poprzez liczne postaci biblijne pokazuje jak owo przymierze było realizowane aż do przyjścia na ziemię Chrystusa, który zawarł Nowe Przymierze z ludzkością jednocześnie wypełniając wszystko, co na Jego temat mówiły księgi starotestamentalne.

Książka pokazuje rolę, jaką odegrało przymierze krwi w Starym Testamencie. Na jego mocy wierzący dostępuje „bogactwa chwały Jego dziedzictwa wśród świętych” (Ef 1,19), a także ma prawo nazywać się dziedzicem Boga, a współdziedzicem Chrystusa. Dzięki przymierzu krwi zawartemu przez Chrystusa człowiek wie, że wszystko, co należy do Boga, jest jednocześnie do jego dyspozycji. Całe jego życie i wszystko, co posiada, jest w rękach Boga. Z przymierza zawartego z Bogiem wynika również to, iż Jezus pomaga nam w trudnych sytuacjach, odpuszcza grzechy gdy je ze skruchą wyznajemy, obdarza mądrością, gdy jej potrzebujemy, pozwala nam z ufnością zbliżać się do Jego tronu łaski. Z książki płynie duża zachęta, aby pozwolić Bogu zająć się naszymi problemami, gdyż On jest wielki i potężny, więc nie ma sensu przejmowanie się sprawami, które mogą nam się wydawać ponad nasze możliwości, a trzeba raczej złożyć swoją troskę na Pana. I jest to gwarancja przymierza krwi, Bóg nie może się bowiem zaprzeć samego siebie, Jego słowa przymierza są prawdziwe i niezmienne.

 Czytając kolejne strony książki uświadamiam sobie coraz bardziej, że Chrystus zawarł osobiście ze mną przymierze krwi jeszcze przed moim narodzeniem; w momencie stwarzania świata moje imię zostało zapisane w księdze. To Jezus zapłacił za mnie moje zobowiązania na krzyżu. Wiem, że Bóg zawarł ze mną przymierze nie ze względu na moje zasługi, ale z miłości do mnie.