Dziecko - dar i wezwanie

(141 -styczeń2006)

z cyklu "W Sieci"

Radio Watykańskie

Łukasz \"Dro77naR\" Suchenek, drottnar@oaza.pl

"Radio Watykańskie - głos papieża i Kościoła w dialogu ze światem" - takim oto nagłówkiem powitała mnie strona http://www.radiovaticana.org/pol/ . Jednak możli­wość posłuchania radia watykańskiego przez internet nie jest celem istnienia serwisu - to przede wszystkim bogate źródło najświeższych informacji prosto z Watykanu i z życia Kościoła na całym świecie.

Układ strony jest jasny i czytelny - po lewej stronie znajduje się menu, w którym umieszczono linki do informacji poświęconych róż­nym obszarom działalności Kościoła, dokumentów watykańskich, omówień papieskich przemówień podczas konferencji i podczas mod­litwy Anioł Pański i wiele innych. Poniżej znajdują się informacje dotyczące historii radia, ramówki i inne informacje związane z samym radiem. Pod tą sekcją jest jeszcze jedna zatytułowana "Strony waty­kańskie" zawierająca odnośniki do włoskich stron związanych z Waty­kanem.

Po prawej stronie znajdują się odnośniki do informacji o synodzie biskupów, informacje o możliwości odsłuchania niektórych audycji radia przez internet i ciekawostka - podane w formie tabeli podsta­wowe informacje o wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II. Tabela zawiera informacje o odwiedzonych krajach, dokładne terminy piel­grzymek, czas ich trwania, pokonane odległości oraz ilość przemó­wień. W prawym menu znajdziemy jeszcze odnośniki do działów Mu­zyka (strona dopiero powstaje) i Programy liturgiczne (strona niestety po włosku).

W części głównej serwisu znajdują się, tradycyjnie dla portali infor­macyjnych, najnowsze artykuły wraz z krótkimi ich fragmentami.

Fioletowe menu, czerwone nagłówki, białe tło i mała ilość zbęd­nych wodotrysków sprawiają, że serwis jest przyjemny dla wzroku i bez trudu można odnaleźć w nim interesujące nas informacje. Prze­szkadza nieco brak możliwości szybkiego przejścia do starszych infor­macji - są one ułożone od najnowszej i chcąc przeczytać wia­domości sprzed miesiąca, trzeba cierpliwie klikać "następne" aby dos­tać się do tego, czego szukamy. Na szczęście strony wczytują się dość szybko.

Strona umożliwia odsłuchanie bieżących audycji (link "teraz na an­tenie") albo tych, które już się zakończyły - dla Polski w momencie pisania artykułu dostępny był dziennik i jedna audycja (link "on demand"). Aby móc posłuchać audycji polecam zainstalowanie progra­mu RealPlayer (14-dniową bezpłatną wersję można pobrać ze strony http://www.real.com). Możliwe jest również odsłuchanie audycji w standardowym windowsowym odtwarzaczu multimediów Windows Media Player, jednak tylko nieduża część audycji dostępna jest dla te­go programu.

Muszę przyznać, że wchodząc na tę stronę spodziewałem się cze­go innego. Sądziłem, że na stronie znajdę po prostu kilka informacji o stacji i miałem cichą nadzieję na możliwość posłuchania radia on-
-line. A co znalazłem? Serwis watykański zawierający informacje o ak­tualnych wydarzeniach w Watykanie i o sytuacji Kościoła na świecie.