Parafia

(172 -maj -czerwiec2010)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Rocznica

Aleksandra Rogowska

Przez cały rok na Kopią Górkę docierają prośby o modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Przez cały rok również do jego grobu przybywają ludzie, aby tu modlić się o potrzebne łaski. Od lipca 2008 r., dzięki inicjatywie ks. Jana Mikulskiego, w Krościenku w kościele parafialnym Chrystusa Dobrego Pasterza każdego 27. dnia miesiąca jest odprawiana msza święta o beatyfikację Ojca Franciszka.

Szczególnie uroczystą oprawę ma  msza św. w rocznicę śmierci Założyciela Ruchu. W tym roku w 23. rocznicę w Krościenku były dwie takie Eucharystie - zarówno 27 lutego, gdy na Jasnej Górze na XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych gromadzili się odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie, w tym także prawie cala diakonia Centrum w Krościenku, jak też tydzień po Kongregacji Odpowiedzialnych - w tym roku było to 6 marca. W kalendarzową rocznicę odejścia do Pana Ojca Franciszka mszy św. parafialnej, w której licznie uczestniczyli kapłani z dekanatu krościeńskiego, przewodniczył bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa. Natomiast 6 marca w uroczystości uczestniczyli przede wszystkim oazowicze, tj.: kapłani moderatorzy, uczestnicy II Diecezjalnej Kongregacji Diakonii w diecezji tarnowskiej, diakonia z Kopiej Górki, a także nauczyciele i uczniowie dwóch szkół podstawowych im. Ks. Franciszka Blachnickiego. z Jodłowej i Nowego Sącza. Eucharystii przewodniczył Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk.

W homilii ks. Wodarczyk nawiązując do ewangelii o miłosiernym Ojcu zauważył, że Założyciel Ruchu Światło-Życie, podobnie jak syn marnotrawny, doświadczył miłosierdzia Bożego, uwierzył w miłość Bożą i później jako heroiczny kapłan tysiące ludzi prowadził ku Bogu. Zanim jednak to się stało musiał też przeżyć swoją drogę podobną do marnotrawnego syna, który znalazł się w wielkiej biedzie i wielkich opałach. Franciszek Blachnicki też przeżył wielkie cierpienie, wielką biedę obozu Auschwitz. Potem w celi śmierci w więzieniu w Katowicach spotkał Boga jako ŚWIATŁO i wrócił do miłującego serca Ojca. Ta Boża miłość sprawiła, że stał się gorliwym apostołem prowadząc ludzi do Boga. Dziś ks. Franciszek nas inspiruje, byśmy doświadczywszy tej Bożej miłości dzielili się tym, co stało się naszym udziałem. Ks. Wodarczyk wskazał, że to dzielenie trzeba zacząć najpierw od modlitwy za osoby, które potrzebują nawrócenia, przemiany, wszelkiej łaski Bożej. Na zakończenie mszy św. przy grobie modliliśmy się zatem prosząc Boga o beatyfikację Sługi Bożego, a także o łaski dla potrzebujących ludzi.

Wyrazem wiary ludzi oraz kultu ks. Franciszka Blachnickiego są wpisy do księgi znajdującej się przy jego grobie. Oto niektóre z wpisanych ostatnio.

Proszę Cię Panie Boże, abyś za wstawiennictwem Sługi Bożego dał mi silną wolę abym wytrwał w czystości oraz w sumiennym wykonywaniu codziennych czynności. Dziękuję za otrzymane łaski, za warunki w jakich żyję i za cały otaczający mnie świat i ludzi. Piotr

Księże Franciszku patrzysz z domu Ojca Wszechmogącego, wstaw się za nami i naszą szkołą, aby w jedności przetrwała kolejne 135 lat. Zygmunt

Ojcze Franciszku, proszę o wstawiennictwo za naszą rodziną. Brygida

Wspomagaj nas prosimy, swoją modlitwą w narzeczeństwie, aby było ono świadectwem dla innych i przygotowało nas do małżeństwa. Przemek i Marysia

Ojcze! Zawierzamy Ci naszą Parę Diecezjalną oraz naszą rodzinę i służbę. Dzięki za opiekę! Ania i Benek

Ojcze Franciszku, proszę pomóż w nawróceniu syna Krzysztofa. Matka

Ojcze Franciszku, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo u Boga w sprawie choroby Elżbiety. Panie Boże ! Dzięki Ci za Twoją łaskę. Ela wróciła do domu szczęśliwa, bo wykluczona została (przez lekarzy) borelioza i schorzenia neurologiczne. Tomografia nic nie pokazała, jest dobry wynik. To Twoja moc i łaska! Panie, proszę przez przyczynę Ojca o dar wdzięczności dla Eli i jej rodziny i głęboką wiarę dla nich. Alleluja, Amen. St. O.

Wdzięczni za to, że mogliśmy tu być i modlić się przy grobie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – pielgrzymi z Koła Seniorów przy parafii św. Klemensa w Wieliczce

ugo Boży Franciszku, proszę o opiekę nad moim synem Pawłem, który jest uzależniony od alkoholu, wstaw się do Pana za moją rodziną i wszystkimi ludźmi potrzebującymi łaski Boga. Janusz

Sługo Boży Franciszku, proś u Boga o odrodzenie wiary na południu Ukrainy. Ks. Franciszek

Ojcze Franciszku, zawierzamy Twojej opiece rejon Ruchu Światło-Życie Bochnia, wszystkie rodziny, młodzież i kapłanów naszych moderatorów. Wszystkie przedsięwzięcia formacyjne i nasz wzrost duchowy. Prosimy o potrzebne łaski oraz o zdrowie dla chorych i potrzebujących.

Błagamy Cię Ojcze Franciszku o zdrowie dla Oli i Huberta o łaskę przyjęcia woli Bożej dla nich, nawet jeśli to będzie wymagało od nich trudu i wyrzeczeń. Rodzice

W 40 rocznicę pierwszej mojej oazy w Krościenku wyrażam radość, że Ruch rozpoczęty przez Ojca Blachnickiego trwa. Proszę o zdrowie i wsparcie poprzez działanie sługi Bożego Ojca Blachnickiego.

Prosimy o zdrowie dla ks. Józefa w 50 rocznicę święceń kapłańskich i prosimy o błogosławieństwo Boże dla niego za przyczyną Sługi Bożego ks. Franciszka.

 

Wszystkie intencje zapisane w księdze oraz kierowane do nas w telefonicznie, listownie i elektronicznie włączamy w naszą wspólnotową modlitwę podczas Eucharystii, Nieszporów, Różańca. Wielbimy Pana Boga we wszystkich wysłuchanych modlitwach, radujemy się skutecznym wstawiennictwem Sługi Bożego. Są one istotnymwkładem do procesu beatyfikacyjnego, bowiem ukazują sławę świętości Założyciela Ruchu Światło-Życie. Prosimy o przysyłanie informacji o otrzymanych łaskach na adres naszego Centrum w Krościenku albo do Kurii Metropolitalnej w Katowicach.