Dar Ruchu Światło-Życie

(198 -luty -marzec2014)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Rodzinka

Jola

Do zabawy trzeba przygotować kilka zestawów karteczek. Zestaw składa się z 4 do 6 jednakowych karteczek przedstawiających jakiś obraz ( np. pierwszy zestaw to kaczki, drugi koty, trzeci żabki itd.)lub cytat, albo wyrażenie. Trzeba utworzyć tyle równych ilościowo zestawów, aby dla każdego uczestnika była jedna karteczka. Ustawiamy w różnych miejscach krzesła, ilość krzeseł określa ilość zestawów karteczek. Osoba prowadząca trzyma w ręce wszystkie przygotowane zestawy kartek i podrzuca je w górę. Zadaniem uczestników zabawy jest złapać jedną karteczkę i następnie odnaleźć swoją rodzinę. Wygrywa rodzina (zestaw takich samych karteczek), która najszybciej usiadła na krześle siadając sobie na kolanach. Ciekawa jest wersja z cytatami zwłaszcza jeżeli zestawy będą tworzyły podobne cytaty. Trzeba uważać , aby podczas łapania karteczek nie zderzyć się, bo grozi to nabiciem sobie guza.