Młodzież

(160 -wrzesień -październik2008)

z cyklu "Biblioteczka"

Seksualność według Jana Pawła II

Krzysztof Jankowiak

George Weigel, biograf Jana Pawła II mówił o „teo-logicznej bombie zegarowej z opóźnionym zapłonem”, wskazywał że może być to najważniejszy element spuścizny Papieża Polaka.

Tym elementem jest teologia ciała. Przez kilka pierwszych lat pontyfikatu Jan Paweł II podczas katechez środowych prowadził systematyczny wykład, w którym wyjaśniał znaczenie ludzkiego ciała, Boże przesłanie dla seksualności. Katechezy spotkały się ze sporym zainteresowaniem, zostały wydane w formie książkowej (pod tytułem „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”), jednak po kilku latach uległy zapomnieniu.

I oto po dwudziestu latach, już po śmierci Jana Pawła II następuje ponowne odkrycie przesłania płynącego z tych katechez, zachwyt świeżością i nowością papieskiego nauczania. Zaczynają się ukazywać książki i artykuły na ten temat, teologię ciała włączają w swoje nauczanie i formację ruchy rodzinne (no, na razie ruchy rodzinne w Stanach, ciekawe kiedy podejmą to przesłanie ruchy europejskie, Domowego Kościoła nie wyłą-czając).

Książka Yvesa Semena należy do tego nurtu. Od razu trzeba powiedzieć, że nie jest to bynajmniej książka naukowa, przeznaczona dla fachowców. Dokładnie przeciwnie - autor uważa, że jedną z przyczyn zapomnienia teologii ciała jest to, że wykład Jana Pawła II nie jest łatwy. Chce więc opowiedzieć o chrześcijańskim rozumieniu ciała i seksualności w sposób prosty, dostępny dla zwykłego odbiorcy. Co przy tym ważne, książka choć przedstawia nauczanie Jana Pawła II, wcale nie zawiera wielu cytatów z tego nauczania. Yves Semen własnymi słowami podąża śladem papieskich katechez. Opowiada po kolei o tym, jaki jest Boży plan dla ludzkiej seksualności, jakie są skutki grzechu i pożądliwości, wyjaśnia znaczenie małżeństwa, jego miejsce w odkupieniu ciała i w zmartwychwstaniu, pokazuje relację między seksualnością a świętością. Książka może stać się cennym przewodnikiem dla małżonków, szczególnie dla tych którzy chcą przeżywać swoją męskość i kobiecość jako wspólną drogę zbawienia.