Przekazywanie wiary

(214 -styczeń -marzec2017)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Skojarzenia

Jola

Grupę dzielimy na dwie mniejsze grupy ( lub jeżeli jest dużo osób na więcej małych grup ok. 10 osób każda grupa). Prowadzący przygotowuje kartki z wyrazami do odgadywania. Grupy zdobywają punkty. 

Jedna z grup otrzymuje kartkę i podaje wyrazy skojarzone z danym wyrazem, które są rzeczownikami i podpowiedzią dla grupy odgadujących. Jedna osoba staje i podaje wyraz - skojarzenie, jeżeli przeciwnicy nie odgadną , podchodzi druga osoba i mówi skojarzenie. Przykład: na kartce jest wyraz ogień i wyrazy - skojarzenia - ognisko, strażak, woda. Grupa odgadująca dostaje tyle punktów ile w rzędzie stoi osób, które podawały wyrazy - skojarzenia.

Zamiana rolami grupa odgadująca podaje skojarzenia do wyrazu, który otrzyma. Oczywiście wygrywa grupa, która ma mniej punktów. Prowadzący może przygotować wyrazy np. dotyczące tematu rekolekcji lub Biblii, okresu liturgicznego.