Praca nad sobą

(176 -styczeń2011)

Słuchając Pana

Krzysztof Jankowiak

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności to pierwsze wejście w temat następnego roku pracy, zarazem – jak sama nazwa wskazuje – to rekolekcje tych, którzy pełnią posługę jedności, a więc posługę zbierania w jedno wszystkiego co składa się na Ruch Światło-Życie, zarówno na szczeblu centralnym jak i diecezjalnym.

Tegoroczna ORDJ odbyła się w dniach 26-28 listopada w Porszewicach k. Łodzi. Uczestniczyło w niej blisko 100 osób. Rekolekcje prowadził moderator generalny Ruchu ks. Adam Wodarczyk.

„Słuchać Pana” to temat aktualnego roku pracy. Jak powiedział ks. Adam, Centralna Diakonia Jedności rozeznała, iż warto nad nim się zatrzymać dłużej, pogłębiając go. Dlatego temat nowego roku będzie brzmiał „Słuchać Pana w Kościele”.

Rekolekcje toczyły się w rytmie liturgii. Nie było osobnych konferencji, wszystkie nauki głoszone były podczas Eucharystii, uroczyście sprawowanych jutrzni, nieszporów, modlitwy w ciągu dnia. W Namiocie Spotkania słuchaliśmy Pana mówiącego przez ewangelie z Eucharystii.

Najpierw zatrzymaliśmy się nad posługą Piotra. Piątkowa Eucharystia rozpoczynająca rekolekcje odprawiona była z formularza za Kościół z czytaniami z tekstów wspólnych na poświęcenie Kościoła. „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego” – wyznanie Piotra stało się punktem wyjścia do rozważania o posłudze papieża, jego zadaniu przekazywania słowa Pana.

Można powiedzieć, że wszystkie następne rozważania były praktyczną realizacją słuchania Pana mówiącego w Kościele. Moderator generalny prowadził nas poprzez najbardziej aktualne wezwania płynące od Ojca świętego i od Kościoła w Polsce. Usłyszeliśmy więc o nowej adhortacji papieskiej „Verbum Domini”, o powołaniu Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, o wątkach poruszonych przez Papieża tydzień wcześniej podczas konsystorza, na którym kreował nowych kardynałów, o temacie roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce i o papieskim wezwaniu do modlitwy za życie. To wszystko oczywiście nie sprowadzało się do samego przedstawienia treści – było wydobyciem istotnych wątków i wskazaniem ich zastosowania w Ruchu Światło-Życie.

Nie sposób wszystkiego szczegółowo omówić, bardziej jako pewną ciekawostkę mogę wskazać, że dokument o charakterze, wydawałoby się formalnym, jakim jest motu propriu powołujące nową watykańską dykasterię (Radę ds. Nowej Ewangelizacji) okazał się bardzo bogaty w treść, zawierający konkretne wskazówki do realizacji. Uczestnicy ORDJ otrzymali ten dokument w specjalnie przygotowanym przekładzie – nie ma oficjalnej wersji polskiej.

 

ORDJ był czasem prawdziwych rekolekcji, zatrzymania się przed Panem.