Diakonia

(178 -kwiecień2011)

Służyć życiu

świadectwo

Chcemy życie od poczęcia do naturalnej śmierci uwrażliwiając innych na piękno człowieka stworzonego na obraz Boży

 

Diakonię Życia Archidiecezji Katowickiej tworzą ludzie wszystkich stanów, których łączy umiłowanie życia w każdym jego aspekcie. Chcemy własnym przykładem i przez podejmowane działania promować życie od poczęcia do naturalnej śmierci uwrażliwiając innych na piękno człowieka stworzonego na obraz Boży.

Spotykamy się raz w miesiącu, żeby dyskutować i pogłębiać swoją wiedzę sięgając do Słowa Bożego i dokumentów Kościoła. Na początku roku ustalamy tematy poszczególnych spotkań i staramy się zebrać jak najwięcej materiałów jeszcze przed konkretnym spotkaniem. Ze spotkania sporządzamy krótkie sprawozdanie, które umieszczamy na naszej stronie internetowej. Czasami jako owoc spotkania powstaje konspekt prelekcji lub prezentacja multimedialna.

W tym roku formacyjnym zajęliśmy się bliżej tematem homoseksualizmu, zapłodnienia in vitro i wsparcia dla rodziców po stracie dziecka. Podczas spotkań podejmujemy również modlitwę w intencjach związanych z obroną i godnością życia oraz powierzamy Bożej Opatrzności działania, które podejmujemy na zewnątrz.

Ponieważ jesteśmy Diakonią Ruchu, naszą posługę kierujemy przede wszystkim do członków Ruchu. W ciągu roku formacyjnego i rekolekcji letnich głosimy prelekcje połączone z osobistym świadectwem. Zapraszają nas oazy młodzieżowe, oazy dorosłych i Domowy Kościół. Przed wakacjami letnimi ustalamy dyżury poszczególnych członków Diakonii na kolejnych turnusach umieszczając informację w teczce roku. Ponadto promujemy Dzieło Duchowej Adopcji i pomagamy w organizacji przyjęcia tego Dzieła w poszczególnych wspólnotach Ruchu i parafiach. Organizujemy też weekendowe Warsztaty Metod Naturalnego Rozpoznawania Płodności, które w tym roku odbędą się już po raz czwarty w dniach 8-10 kwietnia 2011 r. w Domu Rekolekcyjnym „Emaus” w Koniakowie.

Poza Ruchem jesteśmy otwarci na zaproszenia innych wspólnot do głoszenia prelekcji, np. w ramach bliższego przygotowania do małżeństwa, czuwań modlitewnych w intencjach związanych z obroną życia, np. na wezwanie Papieża w dniu 27 listopada 2010 r., czy nauki metod NPR, np. w poradniach życia rodzinnego.

W swojej posłudze staramy się pozostawać w jedności z Centralną Diakonią Życia korzystając z informacji zamieszczanych na stronie internetowej, uczestnicząc w forum ogólnopolskim „Vitalis” i biorąc udział w spotkaniach organizowanych na szczeblu centralnym.

Widzimy ogromną potrzebę stałej formacji Ruchu i działania w Kościele w tematach związanych z naszą diakonią. Chcielibyśmy wśród moderatorów, moderatorek i animatorów Ruchu wypracować świadomość obecności diakonii w diecezji oraz podejmowanych przez nas zagadnień. Od dwóch lat informujemy o naszym działaniu przez ulotki rozdawane na rekolekcjach, Dniach Wspólnoty i przy okazji prelekcji, jednak budowanie tejże świadomości stale jest dla nas wyzwaniem i zadaniem.

 

Anna i Tomasz Janic