Słuchać Pana

(173 -lipiec -sierpień2010)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

Stulecie koronacji

Marta Dalgiewicz

Na Jasnej Górze trwa uroczyste przygotowanie do obchodów 100-lecia koronacji Cudownego Obrazu. Złote korony ofiarował w 1910 roku papież Pius X po tym, jak kilka miesięcy wcześniej korony zdobiące wizerunek Matki Bożej zostały skradzione w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. 

Od początku roku każda pierwsza sobota miesiąca jest duchowym przygotowaniem do ponownego zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski naszej Ojczyzny. Wieczorem, głównej Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczy zaproszony biskup. Jak podkreślają ojcowie paulini, ta inicjatywa to jakby nawiązanie do duszpasterskiej wizji kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który pragnął, aby w każdej parafii sobotę przeżywać jako dzień poświęcony Matce Bożej i w ten sposób przygotywać się do niedzielnej Eucharystii. 

Sama nowenna zakończy się 4 września br. Ale przewidziano także uroczyste nałożenie nowych koron, nazwanych Koronami Wdzięczności Narodu Polskiego. Data ich nałożenia nie jest jeszcze ustalona, związana jest bowiem z beatyfikacją Jana Pawła II. Korony i powstająca nowa suknia mają być wyrazem wdzięczności Maryi za wielkich Polaków: kard. Karola Wojtyłę – papieża Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Nowe korony zostały stworzone z tysięcy wotów składanych przez Polaków. Wykonał je gdański złotnik Mariusz Drapikowski. Koronę Matki Bożej tworzą bursztynowe lilie z inkluzjami roślinnymi, pomiędzy którymi znajdują się sześcioramienne gwiazdy. U nasady korony jest gołębica symbolizująca Ducha Świętego, po jej bokach są kamienie z Groty z Nazaretu. W szczytach korony znajduje się siedem błękitnych pereł. Szczególną ozdobą nowych koron są ofiarowane przez jednego z pielgrzymów jasnogórskich meteoryty, umieszczone w trzech gwiazdach zdobiących koronę Matki Bożej. Korona Chrystusa zdobiona jest brylantami i rubinami. U jej nasady widnieje kamień z Golgoty, ofiarowany przez franciszkanów z Ziemi Świętej. W centralnym punkcie umieszczona jest XVII-wieczna brosza z symbolami Męki Pańskiej. Koronę wieńczy krzyż na bursztynowym nodusie. Nowe Korony Wdzięczności Narodu Polskiego pobłogosławił 3 marca br. w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI. 

Na uroczystość 100-lecia koronacji Cudownego Obrazu przygotowane zostaną także szaty dla Matki Bożej i Jezusa. - Te sukienki i korona to nie tylko ozdoba, to coś znacznie więcej. To wyraz naszej wiary i miłości. Potrzeba zamknięcia w materii tego, co trudno wypowiedzieć do końca – tłumaczy o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry.

Pierwsze korony na Cudowny Obraz podarował papież Klemens XI. Koronacji dokonał 8 września 1717 r. biskup chełmski Krzysztof Szembek. Przyozdobienie Jasnogórskiego Obrazu było wydarzeniem szczególnym - była to pierwsza poza granicami Włoch uroczysta koronacja koronami papieskimi, na mocy pozwolenia Kapituły Watykańskiej. Jak podają kroniki jasnogórskie, na uroczystość przybyło około 200 tysięcy pielgrzymów. Już tydzień wcześniej zaczęły się gromadzić liczne pielgrzymki, które rozbijały swe namioty w okolicy Jasnej Góry. 

Korony papieża Klemensa XI wraz z perłową sukienką i kosztownościami skradziono w nocy z 22 na 23 października 1909 r. W miarę upływu czasu utrwaliło się przekonanie, że kradzież stanowiła prowokację polityczną ówczesnych rosyjskich władz zaborczych. Na polityczny kontekst wskazywał też zamiar cara Mikołaja II, aby podarować własne korony dla Cudownego Obrazu. Jak mówi przeor Jasnej Góry, kiedy wiadomość o kradzieży koron dotarła do Piusa X, Ojciec Święty sam wyszedł z inicjatywą ofiarowania nowych. Za pośrednictwem ks. Adama Sapiehy, ówczesnego prałata kurii watykańskiej, a późniejszego arcybiskupa krakowskiego, poprosił przełożonego klasztoru ojca Euzebiusza Rejmana o przesłanie mu dokładnych rozmiarów koron. Warto w tym miejscu przypomnieć, że papież Pius X w 1906 r. wyniósł świątynię jasnogórską do godności bazyliki, ustanawiając dzień 26 sierpnia uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1908 roku zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Korony Polskiej” na stałe do Litanii loretańskiej. Zaś w 1909 ustanowił dla diecezji lwowskiej i przemyskiej święto Królowej Korony Polskiej, wyznaczając dzień święta na 1 kwietnia. Święto to zostało następnie rozszerzone na wszystkie diecezje odrodzonej Polski i do dziś każdego roku obchodzone jest 3 maja jako uroczystość Maryi Królowej Polski. 

 

Druga koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami papieża św. Piusa X miała miejsce 22 maja 1910 r. Dokonał jej biskup Stanisław Zdzitowiecki. W duchu wynagrodzenia kobiety ziemi kieleckiej ze wsi Rembieszyce i Złotniki ofiarowały Matce Bożej nową sukienkę, tzw. sukienkę koralową. - Trzeba pamiętać, że w 1910 roku zniewolona przez zaborców Polska zjednoczyła się wokół Matki Bożej. To była prawdziwa manifestacja jedności ducha i patriotyzmu naszych rodaków, którzy w półmilionowej rzeszy przybyli zewsząd do Częstochowy – podkreśla o. Roman Majewski. Korony św. Piusa X zdobiły Cudowny Obraz Jasnogórski do czasu założenia koron papieża Jana Pawła II i nowej sukienki - sukienki bursztynowej. Papież pobłogosławił korony dla Matki Bożej 1 kwietnia 2005 roku, dzień przed śmiercią. Wraz z koronami  Ojciec Święty przekazał także przesłanie, w którym napisał m.in.: "Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej matczynej opiece. Totus Tuus!" Koronacja odbyła się podczas centralnych uroczystości związanych z jubileuszem 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami, 26 sierpnia 2005 r.