Krucjata Wyzwolenia Człowieka

(114 -luty2002)

Świadkowie cudu

Ks. Wojciech Ignasiak, Elżbieta Danuta Dybowska, Aleksandra Kulczyńska

Pierwsze rekolekcje postanowiliśmy przeprowadzić dla czterech osób, które się zgłosiły. Do Ośrodka dotarł tylko jeden pan, który pomimo takiej sytuacji chciał w nich uczestniczyć

Pierwsze rekolekcje postanowiliśmy przeprowadzić dla czterech osób, które się zgłosiły. Do Ośrodka dotarł jednak tylko jeden pan, który pomimo takiej sytuacji chciał w nich uczestniczyć.

Następne odbywały w gronie trzech, czterech, czasem siedmiu osób. Przez to uczyliśmy się postawy otwartej dla każdego, tego że ważny jest każdy człowiek z jego własnym doświadczeniem, kolorytem problemów i radości. Uczyło nas to wrażliwości i pokory. Nigdy nie byliśmy w stanie przewidzieć jaki człowiek przejdzie przez próg Ośrodka i jak się do tego spotkania przygotować. Uczyło nas to ufności i współpracy z Panem Bogiem, który jest dawcą łaski.

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach został powstał 7 listopada 1994 r. Pierwsze trzy lata pracy były czasem przygotowania - modlitewnego, rekolekcyjnego i edukacyjnego. Była wówczas budowana siedziba Ośrodka. W dniu 21 września 1997 roku Ośrodek został poświęcony przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia i rozpoczęła się jego aktywna działalność.

Za działalność Ośrodka odpowiedzialny jest zespół pracowników: kapłan - kierownik Ośrodka, trzech pedagogów, teolog świecki. Współpracują z nami i pomagają nam osoby, które albo przeżyły rekolekcje w Ośrodku i chcą dalej angażować się w to dzieło, albo uczestniczyły w różnego rodzaju szkoleniach i zdobytymi umiejętnościami służą w Ośrodku.

\"Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, Panie\" to rekolekcje ewangelizacyjne dla osób z problemem uzależnienia. Są to rekolekcje weekendowe. Ich celem jest poznawanie właściwego obrazu Boga, poznawanie obrazu człowieka wynikającego z antropologii chrześcijańskiej, pomoc w odkrywaniu własnej wartości, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, uczenie się modlitwy, pomoc w przeżywaniu Eucharystii i innych sakramentów.

Z rekolekcji korzystają osoby uzależnione i te, które cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich i chcą im pomóc. Uczestnicy są w różnym wieku, bywają na nich małżeństwa albo osoby spokrewnione. W rekolekcjach tych bierze udział niewielka liczba osób (choć jeszcze nigdy nikomu nie odmówiliśmy uczestnictwa). Pozwala to na bardzo indywidualny kontakt, jest niejako przestrzeń dla każdego człowieka z jego doświadczeniem życia.

Dla niektórych czas tych rekolekcji jest zwrotnym momentem życia. Przez odkrycie i doświadczenie Boga obecnego w swoim życiu uczestnicy nabierają nadziei, że wyjście z problemów i trudności jest możliwe i realne. Dla innych osób jest to krok w wierze - w wierze dojrzałego, dorosłego człowieka. Mamy okazję obserwować budzenie się do życia osób, które poniosły duże straty z powodu nałogu lub uzależnienia swoich bliskich, przez co ich życie religijne, duchowe zostało nierozwinięte. Dawne odpowiedzi na pytania o wiarę, miłość, obecność Boga i Jego działanie są dla nich niewystarczające, szukają więc na swojej drodze nowego światłą.

Organizujemy również rekolekcje tematyczne dla członków i kandydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz innych osób, które chcą pogłębić swoje życie duchowe. \"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli\", \"Być razem, aby kochać\", \"Chrześcijanin liderem\", \"Modlitwa Słowem Bożym\", \"Słabość - piętno dotkliwe czy miejsce obfitowania łaski?\", \"Kultura chrześcijańska na progu nowego wieku\", \"Maryja - Niepokalaną Jutrzenką Wolności\", \"Być wolnym, aby służyć\" - takie tematy dotąd podejmowaliśmy.

Te rekolekcje również odbywają się w małym gronie. Ich charakter jest jednak inny - są one umocnieniem, nowym kierunkiem rozwoju, pobudzeniem i nową przestrzenią zaangażowania w życie Boże.

Rekolekcje zatytułowane \"Wiara, nadzieja, miłość fundamentem pomagania\", przeznaczone są dla pedagogów, psychologów, realizatorów programów profilaktycznych i innych osób zaangażowanych w niesienie pomocy. Pokazują nam jak ważna jest relacja z Bogiem, by nie ulec bezradności i wypaleniu zawodowemu.

Inną formą działalności Ośrodka są szkolenia, kursy i warsztaty dla różnych grup. Odbywają się: kursy z pedagogiki zabawy, kursy tańca integracyjnego w pracy z grupą, kursy nauczania kreatywnego, dramy w wychowaniu, dramy teatralnej, warsztaty metod aktywizujących w katechezie pt. \"W drodze do Boga i ludzi\" oraz \"W poszukiwaniu Najważniejszego\". Celem tych kursów jest pokazanie i nauczenie ciekawych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Dużo uwagi poświęcone jest na animowanie zabawy oraz wykorzystanie jej walorów dla celów wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych.

Przez Warsztaty Wodzirejów Wesel i Zabaw Bezalkoholowych przygotowujemy prowadzących zabawy w dużych grupach. Uczestnicy kursów mają okazję zobaczyć i poznać pracę wodzireja, nauczyć się ciekawych, wartościowych zabaw, sposobu prowadzenia tańca i całego spotkania. Zależy nam, aby na sale weselne i balowe powrócił piękny polski taniec jakim jest polonez.

W Ośrodku pośredniczymy w szukaniu wodzirejów na zabawy bezalkoholowe, wspomagamy narzeczonych i rodziny w organizacji tego typu wesela. Staramy się przełamywać mity i stereotypy dotyczące zabaw i wesel. Pokazujemy, że zabawa bez alkoholu i innych używek może być bardzo ciekawa, zaskakująca i piękna.

Raz w roku organizujemy Tydzień Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, odbywają się spotkania dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, spotkania liderów młodzieżowych, kursy tańca towarzyskiego dla młodzieży i dorosłych. Są dyżury telefoniczne, niektórzy korzystają ze spotkań i rozmów indywidualnych.

Kiedy rozpoczynaliśmy 4 lata temu pracę w Ośrodku, istniała jedynie ogólna idea tego typu miejsca i teksty księdza Franciszka Blachnickiego dotyczące Krucjaty i Diakonii Wyzwolenia. Nikt z nas nie miał jednak gotowego programu, jak można taką pracę zaplanować i zorganizować. Nie mieliśmy także żadnych funduszy na działanie i na zatrudnienie osób, które wydawały się konieczne aby rozpocząć pracę Ośrodka. Nikt z nas nie przypuszczał, że działalność Ośrodka nabierze takiego szerokiego charakteru...

Przyglądając się i uczestnicząc przez te 4 lata w bardzo różnych drogach ludzkich poszukiwań coraz bardziej wzrasta w nas przekonanie, że wyjście z nałogu i spotkanie Pana Jezusa - oddanie Jemu życia - to jest cud. Ten cud się zdarza, możemy go oglądać. Budzi to wdzięczność Panu Bogu, radość i nadzieję. Dla nas to miejsce coraz bardziej staje się sanktuarium wyzwolenia człowieka, widzimy jak przy Ośrodku powstaje wspólnota - Kościół konkretnych osób, które doświadczyły wyzwolenia. Wierzymy, że jest to dzieło Maryi, Niepokalanej Jutrzenki Wolności.