Duch Święty

(151 -maj -czerwiec2007)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

Święci patroni Polski

Marta Dalgiewicz

Maj obfituje w święta Patronów Polski: najpierw wspominamy Matkę Bożą - Królową Polski, potem św. Stanisława, biskupa i męczennika, wreszcie św. Andrzeja Bobolę. Ale do grona tego należy dołączyć również św. Wojciecha, biskupa, którego czcimy 23 kwietnia i św. Stanisława Kostkę, zakonnika wspominanego 18 września. Tak przedstawia się poczet świętych patronów Polski - za ich wstawiennictwem modlimy się w intencji Ojczyzny.

 Polacy od wieków wyjątkowo czcili Maryję jako swoją Matkę i Królową. Szczególnym kultem w Polsce otoczeni są także święci biskupi Wojciech i Stanisław. Są oni wpisani w historię naszego narodu. W związku z tym w 1963 roku papież Jan XXIII ustanowił św. Stanisława wraz ze św. Wojciechem oraz Najświętszą Maryją Panną Królową Polski głównymi patronami Polski. Uroczystości patronalne rokrocznie zbierają cały Episkopat Polski i rzesze wiernych: 3 maja na Jasnej Górze, 23 kwietnia przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie i w okolicach 8 maja w kościele oo. paulinów Na Skałce w Krakowie.

Najmłodszym patronem Polski - ale nie ze względu na wiek, a na „staż patronacki” - jest św. Andrzej Bobola, jezuita, którego watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła opiekunem narodu Polskiego zaledwie 5 lat temu. Wraz ze św. Stanisławem Kostką - ogłoszonym patronem Polski w 1671 r. - należy on do grona tzw. drugorzędnych patronów naszego narodu (co wpływa na rangę liturgicznych obchodów dnia poświęconego danemu świętemu).

Dlaczego stali się patronami Polski?

NMP Królowa Polski - 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram. W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. 26 sierpnia
1956 roku około miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Uznać Maryję za Królową oznacza przede wszystkim żyć na jej wzór. Jest to wezwanie do kształtowania autentycznej miłości do ojczyzny, która przejawia się w prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości Boga i bliźniego.

Św. Wojciech (czes. Vojtěch, drugie imię Adalbert) - czeski biskup Pragi, męczennik (ok. 956 - 23 IV 997). Pogrzebane w Gnieźnie relikwie biskupa stały się fundamentem założonej w roku 1000 pierwszej polskiej archidiecezji.

Św. Stanisław (Stanisław Szczepanowski herbu Prus) - biskup krakowski, męczennik (26 VII 1030  1 IV 1079). Legenda o cudownym zrośnięciu się obciętych członków biskupa odegrała istotną rolę w zjednoczeniu Polski po rozbiciu dzielnicowym.

Św. Stanisław Kostka (herbu Dąbrowa) - kleryk, jezuita (28 X 1550 - 15 VIII 1568). Pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Marzył o misjach w Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł w Rzymie. Jest patronem studentów oraz nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Św. Andrzej Bobola - jezuita, misjonarz, męczennik (30 XI 1591 - 16 V 1657 ) 16 maja 1957 roku papież Pius XII promulgował encyklikę Invictus Athletae Christi w trzechsetną rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli. Od 17 czerwca 1938 r. relikwie świętego znajdują się w Warszawie, 50 lat później złożono je w nowo wybudowanym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. „To co specyficzne dla św. Andrzeja Boboli to pasja, z jaką oddawał się ewangelizacji, nie zważając na trudy jakie musiał podejmować, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do człowieka poszukującego. Będąc wiernym posłannictwu Ewangelii pragnął, aby dotarła ona do najdalszych zakątków naszej Ojczyzny - napisali biskupi w liście z okazji ustanowienia św. Andrzeja patronem Polski. - Również i dziś potrzebujemy takiego świadectwa oddania w szerzeniu Ewangelii wszędzie tam, gdzie Pan nas posyła, nieraz aż po męczeństwo. Może dziś już nie chodzi o męczeństwo krwi, ale o wytrwałe świadectwo wierności Ewangelii w życiu codziennym”

 

NAJŚWIĘTSZA
MARYJA PANNA
KRÓLOWA POLSKI
(3 maja)

ŚW. WOJCIECH
BISKUP I MĘCZENNIK
(23 kwietnia)

ŚW. STANISŁAW,
BISKUP I MĘCZENNIK
(8 maja)

ŚW. STANISŁAW
KOSTKA, ZAKONNIK
(18 września)

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
KAPŁAN  I MĘCZENNIK
(16 maja)