Biblia

(224 -listopad -grudzień2018)

z cyklu "W Sieci"

Szpilka w serce

Maksymilian Kuźmicz

Dzielenie się Słowem Bożym jest zawsze owoce i wartościowe. Pokazuje, jak Bóg przemawia do konkretnego człowieka w jego rzeczywistości. Udostępniane w internecie może być dla wielu inspiracją do odkrycia, że to Słowo jest dane także im. 

 „Diakonos” to blog prowadzony przez ks. Jerzego Krawczyka, moderatora Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej. Najważniejsza sekcja strony, zatytułowana „szpilka w serce”, stanowi zbiór refleksji nad Ewangelią z danego dnia. 

Nie jest to dokładna egzegeza lecz raczej zbiór osobistych przemyśleń, odniesionych do codziennego życia. Zakorzenione w Słowie Bożym, stanowią ciekawy sposób dzielenia się nim. Każde z rozważań kończy pytanie, które na skłonić czytelnika do jakiegoś namysłu nas swoim życiem. Stąd zapewne pomysł na nazwę postów tego rodzaju. Mogą być one niezłym punktem wyjścia do własnej medytacji. 

Na „Diakonosie” znajdziemy też relacje z oaz wakacyjnych moderowanych przez autora. Krótkie streszczenia dnia, zdjęcia, a niekiedy także nagrania audio homilii czy syntez, mogą być pomocne dla diakonii poszczególnych oaz w próbie syntetycznego ujęcia drogi piętnastu dni oazy. 

Strona ma wersję mobilną i odnośnik do profilu na Facebooku, gdzie codzienna „szpilka w serce” jest regularnie udostępniana. Jeśli ktoś poszukuje krótkich, niekoniecznie szczegółowych rozważań Słowa Bożego, które przypomina dzielenie się, diakonos.pl może być odpowiedzią na te poszukiwania.