Parafia

(126 -listopad -grudzień2003)

z cyklu "Biblioteczka"

Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Stefan Mazurek

Minęło już trzydzieści lat jak kardynał Wojtyła na prośbę ks. Franciszka Blachnickiego 11 czerwca 1973 roku dokonał aktu oddania Ruchu Światło–Życie Niepokalanej — by istniał jako dzieło i narzędzie Matki Kościoła. Myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, ja również nie byłem tego świadomy, jak Maryja może mieć wielki wpływ na moją drogę do zbawienia. Wiadomo, że bez rewizji własnego sumienia wzrost życia duchowego kuleje. Również miałem z tym wielki problem. Usłyszałem, że bardzo pomocny w rewizji mego życia i sumienia może okazać się
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignon de Montfort.
Pierwszy raz zacząłem go czytać jak powieść. Nie doczytałem trzeciego rozdziału, gdy wróciłem na początek. Z wielką pokorą, której wspaniałą nauczycielką jest Maryja, zacząłem ponownie, z wielką uwagą, wręcz kontemplować zawarte w Traktacie słowa. Św. Ludwik pisze: „Twierdzę ze świętymi, że Maryja jest rajem ziemskim nowego Adama, w którym On wcielił się za sprawą Ducha Św. by w Nim działać niepojęte cuda. Maryja jest owym wielkim i cudownym światem Boga, pełnym niewypowiedzianych skarbów i piękności; jest wspaniałością”.
Jak wspaniale ten fragment podkreśla rolę Maryi w naszym życiu. Bez Niepokalanej droga prowadzi donikąd. Ona jest naszym przewodnikiem. Autor stawia również pytania: „Lecz któż to będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi?” Prowadzi nas do odpowiedzi: „Będą mieli na ustach obosieczny miecz słowa Bożego; na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu”. Czyż nie są to słowa godne kontemplacji, zastanowienia się nad swoim wnętrzem, nad drogą, którą staram się kroczyć do zbawienia?
Traktat w którego treść się zagłębiałem, skłonił mnie do wielu przemyśleń. Jest to wspaniała pozycja, skłaniająca człowieka wiary do odnalezienia sensu swej ziemskiej pielgrzymki. Z całego serca zachęcam do uzupełnienia biblioteki o tę pozycję.