Chrześcijanin w świecie cyfrowym

(235 -marzec -kwiecień2021)

Twoje słowo jest lampą

Monika Tataradzińska

Setna rocznica urodzin czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, inicjatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, założyciela Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, a dla większości z nas po prostu Ojca jest czasem świętowania i radości. Trwając w postawie wdzięczności Bogu za ks. Franciszka Blachnickiego i za dobro, które dzięki niemu stało się udziałem wielu ludzi, na nowo zachwycamy się pięknem i dynamizmem jego życia. Odkrywamy, jak aktualne jest to, czego nauczał. Warto na nowo zachwycić się pięknem i dynamizmem jego życia, odkryć, jak aktualne jest to, czego nauczał. Zachęcamy do przeczytania świadectw osób, które dzielą się tym, co zawdzięczają ojcu Franciszkowi Blachnickiemu. Wypowiedzi te potwierdzają, że charyzmat światło-życie jest wciąż aktualny i potrzebny współczesnemu człowiekowi.

Świat, w którym żyjemy to w znacznej mierze świat cyfrowy. Świat ten to wielkie możliwości, które rysują się przed człowiekiem, ale też nowe zagrożenia, o których w swoim nauczaniu wiele mówi papież Franciszek. Dziś na nowo możemy czytać słowa ks. Franciszka Blachnickiego o osobistej suwerenności, tak by nie gubić się w globalnej sieci połączeń i zachować wewnętrzną wolność. W bloku tematycznym poświęconym światu cyfrowemu koncentrujemy się na możliwościach, które istnieją dzisiaj, o ile ze współczesnych narzędzi komunikacji korzysta się we właściwy sposób i traktuje je jako narzędzie spotkania drugiego człowieka na płaszczyźnie miłości i wzajemnego zrozumienia. Internet może stać się narzędziem i środowiskiem ewangelizacji. Istniejące i rozwijające się w przestrzeni internetowej grupy chrześcijan dają świadectwo wierności Jezusowi. Chrześcijanin w świecie, również tym cyfrowym, powinien zatem swoją postawą wzbudzać namysł i zastanowienie wśród innych użytkowników internetu. Stanie się tak wówczas, gdy zachowa wolność w stosunku do wirtualnej rzeczywistości i będzie głosił w  niej realnego Jezusa Chrystusa, który pozostaje ten sam na wieki.