Eucharystia

(205 -maj -czerwiec2015)

z cyklu "Biblioteczka"

Uwielbienie

Dorota Czyżewska

Książkę znanego rekolekcjonisty Merlina Carothersa pt. „Moc uwielbienia” czyta się jednym tchem, na kolejnych stronach odkrywając w jak niesamowity sposób działa Pan Bóg w życiu człowieka, który uwielbia Go każdego dnia za wszystkie życiowe sytuacje. 

Autor pokazuje, że istotą naszego życia jest uwielbianie Boga nie tylko w chwilach radości i euforii, kiedy różne wydarzenia przebiegają po naszej myśli, lecz także w chwilach trudności i bólu gdy np. małe dziecko umiera na nieuleczalną chorobę, zmagamy się z długotrwałym brakiem pracy, niezrozumieniem wśród bliskich nam osób czy po kolei nie udają nam się drobne czynności dnia codziennego. Uwielbienie Boga to nie magiczny przepis na sukces, ale sposób życia uzasadniony przez słowo Boże; oddajemy Bogu chwałę nie dla oczekiwanych rezultatów, ale za daną sytuację (nawet trudną), taką, jaka ona po prostu jest. 

Posługując się fragmentami Biblii oraz licznymi świadectwami osób, które zaczęły praktykować uwielbianie Boga we wszystkich wydarzeniach swojego życia Carothers pokazuje jak głęboka przemiana i odnowa relacji z Bogiem dokonała się w życiu tych osób. W wielu przypadkach punktem zwrotnym w życiu tychże osób była akceptacja swoich ówczesnych uwarunkowań z dziękczynieniem. Bóg ma bowiem doskonały plan na nasze życie, ale nie może doprowadzić nas do następnego etapu tego planu, dopóki nie zaakceptujemy naszej obecnej sytuacji jako części tego planu.

Bardzo ciekawym fragmentem książki jest także rozdział odnośnie narzekania. Autor podkreśla, że poprzez skargi i narzekania w rzeczywistości oskarżamy Boga o to, że źle dba o detale naszej codzienności. Podczas gdy postawa marudzenia i skarżenia się blokuje moc Bożą w naszym życiu, postawa uwielbienia otwiera nasze drzwi na Boże działanie. Gdy zamiast narzekania zaczniemy Bogu dziękować za każdy drobiazg, który wcześniej stanowił powód uskarżania się, to możemy się spodziewać, że On wkroczy w nasze życie z mocą.

Zapraszam do odważnego wyruszenia w podróż własnego życia i uwielbiania Pana Boga za WSZYSTKIE sprawy i wydarzenia, które są naszym codziennym udziałem. Owoce takiej przemiany zaczną być szybko widoczne w naszym życiu!