Rzym

(162 -styczeń2009)

z cyklu "Skarbnica Kościoła"

VI Światowe Spotkanie Rodzin

Marta Dalgiewicz

W połowie stycznia w Meksyku spotkają się po raz szósty rodziny z całego świata. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu, również w sposób duchowy, Benedykt XVI wezwał szczególnie ruchy i stowarzyszenia rodzinne. „Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich” - to temat, który przyświeca VI Światowemu Spotkaniu Rodzin.

Rodzina rodzi się z miłości przedstawionej obrazowo przez trzy serca oparte na wierze, którą oznacza umieszczony u góry krzyż. Krzyż wskazuje na obecność Boga, który podtrzymuje rodzinę ludzką. Chrystus daje siłę, światło i życie. Trzy serca przedstawiają rodzinę ludzką zjednoczoną przez miłość i wzajemne relacje. Postawa członków rodziny wskazuje na ufność i radość w Panu - tak przedstawiane jest logo VI  Światowego  Spotkania  Rodzin. Odbędzie się ono w Meksyku w dniach 14-18 stycznia 2009.

Pierwsze trzy dni obejmują kongres teologiczno-pastoralny, poświęcony aktualnym aspektom duszpasterskim i psychologicznym rodziny oraz jej sytuacji polityczno-prawnej w dzisiejszym świecie. „Gdy dostrzega się częsty rozdźwięk między tym, w co deklaruje się wierzyć, a konkretnym sposobem życia i zachowania, Kongres pragnie podać refleksję, z pomocą światowej sławy prelegentów, nad rodziną, która jako Kościół domowy jest powołana wychowywać nowe pokolenia w duchu wartości ludzkich i chrześcijańskich, aby kształtując swe życie według wzoru Chrystusa, rodziny wychowywały ludzki o zintegrowanej osobowości” - wyjaśniają organizatorzy - Papieska Rada ds. Rodziny i diecezja Meksyk. 17 stycznia na Stadionie Azteków będzie miał miejsce dzień celebracji i świadectwa, zaś zwieńczeniem Spotkania Rodzin będzie Msza Święta w bazylice w Gwadelupie, sprawowana pod przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone.

Najbliższy współpracownik Benedykta XVI będzie reprezentować papieża, któremu lekarze odradzili podróż do Meksyku ze względu na wysokie położenie miasta Meksyk (przekraczające 2 tys. m n.p.m.). „Ojcu Świętemu bardzo zależy na duszpasterstwie rodzin i młodzieży, ale w wypadku długich podróży musi dokonywać starannej selekcji” - wyznał kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny. Ujawnił jednak, że Benedykt XVI nagra dla rodzin zgromadzonych na Światowym Spotkaniu Rodzin w Meksyku specjalne przesłanie.

O wychowaczej roli rodziny mówił w listopadzie kard. Grocholewski.  Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika katolickiego „Il Consulente RE” zwrócił uwagę, że współcześnie rzadko mówi się o wychowaniu, skupiając się raczej na przekazywaniu wiedzy i umiejętności technicznych, jednak jego zdaniem jest to niebezpieczna pułapka. Wiedza i technika mogą bowiem służyć w równej mierze dobru i złu, czego dowodzi doświadczenie historyczne. Tymczasem potrzeba umiejętności i woli czynienia dobra. Nie chodzi tu jednak o łamanie wolności czy narzucanie czegokolwiek w procesie wychowawczym, ale właśnie o uformowanie osoby wolnej, niezależnej od własnej skłonności do złego - podkreślił watykański hierarcha.

Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się z inicjatywy papieża Jana Pawła II w Rzymie w 1994 roku. W całym Kościele trwał wówczas Rok Rodziny, będący katolickim wkładem do ogłoszonego w tym samym czasie przez ONZ Międzynarodowego Roku Rodziny. Wtedy też ukazał się „List do Rodzin” Jana Pawła II, zawierający osobiste przemyślenia papieża na temat miłości i rodziny. Spotkanie blisko 200 tys. osób ze 130 krajów poprzedziło międzynarodowe sympozjum na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim „Rodzina sercem cywilizacji miłości”. Zwieńczeniem I Światowego Spotkania Rodzin była Msza św. na Placu św. Piotra
(8 X 1994), której przewodniczył Jan Paweł II. Papież mówił o „Ewangelii rodziny”, podstawowych wartościach, którymi winna się odznaczać każda rodzina, zwłaszcza chrześcijańska. Od tego czasu Światowe Spotkania Rodzin odbywają się co trzy lata.