Kochać samego siebie

(202 -listopad -grudzień2014)

z cyklu "Biblioteczka"

W Chinach

Dorota Czyżewska

Bóg jest czerwony to zbiór reportaży chińskiego poety i prozaika Liao Yiwu opowiadających o tym, jak chrześcijaństwo zostało rozpowszechnione w Chinach wraz z przyjazdem do tego kraju zachodnich misjonarzy. Wywiady przeprowadzone zostały z przywódcami lokalnych wspólnot chrześcijańskich, ale także z prostymi ludźmi mieszkającymi na wsiach i w małych miasteczkach w Chinach. Chińczycy opowiadają w nich o prześladowaniach, jakie musieli znosić głównie w trakcie rewolucji kulturalnej w ich kraju w związku z przyznawaniem się do wartości chrześcijańskich. Z opowieści bije niezłomna wiara, optymizm i odwaga tych osób, które nierzadko za swą wiarę zapłaciły najwyższą cenę w postaci śmierci w ogromnych katuszach, będąc wyśmianymi przez otoczenie. Bohaterskie i zarazem niejednokrotnie wzruszające historie życia tych kilkunastu osób, które zostały uwiecznione na kartach reportaży pokazują, że wiara nawet w najtrudniejszych okolicznościach zewnętrznych jest wartością najwyższą i w różnych częściach świata trzeba za nią płacić także ówcześnie najwyższą cenę. Lektura reportaży stawia także pytanie nam, żyjącym w znacznie bardziej komfortowych warunkach niż chrześcijanie w Chinach, czy bylibyśmy w stanie wobec prześladowań być do końca wiernymi wartościom chrześcijańskim.