Liturgia

(130 -maj -czerwiec2004)

z cyklu "W Sieci"

Wszystko o liturgii

Mirek Krajewski

Zapraszam do serwisu „Pascha — wszystko o liturgii”. Adres: http://www.pascha.org.pl Prawda, że brzmi obiecująco?
Gdy wszedłem tam po raz pierwszy, miałem sprzeczne odczucia. Z jednej bowiem strony znać rękę dobrego grafika, a z drugiej pojawia się wrażenie swoistego bałaganu. Dotyczy on jednak tylko rozmieszczenia zasobów — bo już same hasła czy skróty są bardzo czytelne i jednoznacznie określające treści głębiej się kryjące.
A jest tutaj praktycznie wszystko. Dokumenty o Liturgii, Dzisiejsza Liturgia, Księgi i książki, O liturgii, Obrzędy Mszy świętej, Wprowadzenie do Liturgii, Ministranci, Słownik Terminów Liturgicznych — to tylko nazwy działów, z których każdy jest dość pokaźnie rozbudowany.
Bez problemu znajdziemy teksty Liturgii Godzin, obrzędów Mszy świętej (w pięciu językach), komentarze…
Mnogość materiałów zrodziła pytanie, czy ktoś nad tym wszystkim panuje, aktualizuje. I nagle odkryłem istotę projektu — z tej strony przechodzimy na strony innych serwisów, które daną tematyką zajmują się od dawna. W tym miejscu potwierdzenie znalazła moja teoria, że najważniejszy jest pomysł. Potem wszystko już
„idzie z górki”. Bo tutaj głównym atutem jest szeroki wachlarz zagadnień, problemów, tematów skupionych w jednym miejscu. Bo to, że klikamy w dany odnośnik i jesteśmy przekierowani gdzieś dalej, do innego serwisu pozostaje już sprawą drugorzędną.
To wszystko w jakiś sposób tłumaczy też ów swoisty chaos tu panujący — konia z rzędem temu, któremu udałoby się tę mnogość materiałów w jakiś logiczny sposób pogrupować, uporządkować, rozmieścić… Tak to już bywa, że coś, co na początku przeszkadza po czasie staje się dużym atutem. Potrzeba tylko czasu…