Finanse - nasze, Kościoła, Ruchu

(142 -luty -marzec2006)

z cyklu "W Sieci"

www.danielski.oaza.pl

Łukasz \"Dro77naR\" Suchenek, drottnar@oaza.pl

Lubię strony jasne i przejrzyste zarówno graficznie, jak i meryto­rycznie. Minimum efektów, maksimum treści. Tak właśnie prezentuje się strona poświęcona ks. Wojciechowi Danielskie­mu. To już drugi, po ks. Blachnickim, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, któremu poświęcono oddzielny serwis. Skupmy się więc na tym, co znajdziemy pod adresem www.danielski.oaza.pl . A znajdziemy wiele.

Układ klasyczny - po lewej stronie menu, a w głównej części treść. Strona główna wita nas cytatem Kantyku Symeona z Ewangelii św. Łukasza w tłumaczeniu właśnie księdza Danielskiego, a obok zdjęcie płyty nagrobnej. Pod nią link do mapki cmentarza z zaznaczo­ną drogą go grobu bohatera strony. Zabrakło tylko informacji, na któ­rym cmentarzu grób się znajduje (a znajduje się na Cmentarzu Powąz­kowskim w Warszawie).

Menu jest bardzo czytelne - Strona główna, Prezentacja, Teksty ks. Wojciecha, Teksty o ks. Wojciechu, Galeria, Bibliografia, Aktuali­zacje, Redakcja oraz Zaloguj. Zapraszam w głąb strony.

Jako, że pierwszą pozycję już znamy, od razu wchodzimy do Pre­zentacji. Znajdziemy tam trzy podobnie brzmiące linki - życiorys, kalendarium życia - czyli najważniejsze daty i wydarzenia z życia ks. Wojciecha oraz kalendarium - czyli historia Ruchu Światło-Życie wposługi ks. Wojciecha jako moderatora krajowego.

Wśród tekstów ks. Danielskiego znajdujemy rozważania i modlit­wy, homilie, konferencje i referaty, publikacje, dorobek naukowy, aże tłumaczenia dokonane przez ks. Wojciecha.

Kolejny dział obdarzy nas świadectwami, wspomnieniami, refera­tami, publikacjami prasowymi oraz książkowymi poświęconymi, jak nietrudno się domyślić, ks. Danielskiemu. Co prawda, świadectw ani referatów jeszcze nie ma, ale obecność tych działów może świadczyć o tym, że serwis nie jest jeszcze ukończony i możemy spodziewać się więcej niż jest obecnie - a zawartość już teraz jest imponująca.

Galeria zawiera garść fotografii bohatera strony, zdjęcia okładek książek napisanych przez ks. Wojciecha, a także książek wydanych o.

Bibliografia jest jeszcze w przygotowaniu, ale już Aktualizacje to potężna baza danych o źródłach, z których zaczerpnięto informacje o księdzu Danielskim. Jak możemy tam przeczytać:

„Rozpoczęliśmy 18 października 2005r. Do 10 grudnia trwało przy­gotowanie stron do publikacji. Zebraliśmy wyjściowy materiał, zasad­niczo spośród już publikowanych na różnych stronach internetowych Ruchu Światło-Życie i poszczególnych oazowiczów." Biorąc pod uwagę fakt, iż baza jest naprawdę ogromna, przyznać trzeba, że auto­rzy strony, których jest ich jedynie czworo, wykonali wyczynu zasługujące­go na najwyższe uznanie. Zebranie tych wszystkich informacji w tak krótkim czasie jest doprawdy imponujące.

Inna sprawa, że trochę czego innego niż spisu treści serwisu wraz z bibliografią spodziewałem się po dziale Aktualizacje. Jednak jest to dopiero pierwsza aktualizacja, a czas pokaże jak ten dział będzie ewoluował wraz z dodawaniem kolejnych artykułów, czy innych do­kumentów i informacji.

Jak wspomniałem na początku, strona jest bardzo przejrzysta. Przeszkadza jednak czasem konieczność zbytniego wkopania się wę strony. Na przykład, po wybraniu poddziału życiorys, wprezentacja, spodziewam się konkretnego tekstu, a tam czeka mnie najpierw sam nagłówek dokumentu, a dopiero po kliknięciu „więcej" wyświetli się cały tekst. Mała rzecz, jedno kliknięcie, a jed­nak komfort zostaje zakłócony. Ponadto uważam, że lepiej byłoby ujednolicić formę linków na wszystkich poziomach strony, choć jest to detal mający znaczenie wyłącznie estetyczne.

Podsumowując - strona www.danielski.oaza.pl to zebrane w jed­nym miejscu obszerne informacje o Moderatorze Krajowym Ruchu Światło-Życie i Krajowym Duszpasterzu Służby Liturgicznej w latach 1982-85, ks. Wojciechu Danielskim, które dotychczas były porozrzu­cane po przeróżnych stronach oazowych. Strona zrobiona cieka­wie, aczkolwiek wymagająca jeszcze dopracowania szczegółów.