Rodzice i dzieci

(203 -styczeń -luty2015)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Wybieram życie

ks. Michał Sołomieniuk

Ponad stu księży z kilkunastu diecezji oraz z Ukrainy (Gwardijsk) i z Niemiec (Marianum – Carlsberg) przeżywało w Krościenku w dniach 24-27 listopada 2014 r. swoje rekolekcje.

W tym roku miały one formę Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Życia dla prezbiterów. Cztery dni rekolekcji poświęcone były następującym tematom: Spotkanie, Między mężczyzną a kobietą, Miłować ludzką miłość, Wezwania bioetyczne.

Rekolekcje organizowała jak zawsze Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, a głównymi prowadzącymi byli ks. Wojciech Ignasiak moderator UKChS oraz trzy małżeństwa z Centralnej Diakonii Życia: Dorota i Łukasz Kozyrowie, Agata i Krzysztof Jankowiakowie oraz Agnieszka i Aleksander Jarominowie.

W rekolekcjach pomagały też osoby z diakonii muzycznej i liturgicznej diecezji przemyskiej. Część punktów programu: Msza św., nabożeństwa wieczorne, konferencje, przeżywana była wspólnie w Krościenku: natomiast modlitwa liturgiczna, posiłki, spotkania w grupach i konferencje wprowadzające w te spotkania w trzech oazach średnich: na Kopiej Górce, w domu rekolekcyjnym Domowego Kościoła na Jagiellońskiej oraz w domu rekolekcyjnym w Szczawnicy.

Podczas Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji miał miejsce uroczysty obrzęd przyjęcia do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi ośmiu księży, pragnących swoją formację i pracę duszpasterską związać z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Na zakończenie przed grobem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego przez jego wstawiennictwo zaniesiono modlitwę za nich i prośbę o dobre owoce przeżytych rekolekcji.

Oto świadectwo jednego z kapłanów uczestniczących w rekolekcjach:

Kiedy jadę na rekolekcje, prowadzone przez kolejne diakonie naszego ruchu, nastawiam się na pokorne słuchanie kompetentnych braci i sióstr świeckich. Nastawiam się też na przeżycie wspólnoty kapłańskiej. Obu tych elementów nie doświadczam na co dzień z taką intensywnością… 

Tym razem wzięła nas w „obroty” Centralna Diakonia Życia. Jako kapłan, niezaangażowany bezpośrednio w duszpasterstwo parafialne ani w katechezę, chętnie odnowiłem sobie wiedzę na tematy związane z rodziną, płodnością, bioetyką; zresztą chodziło tu nie tylko o wiedzę, ale i o radosne świadectwo prowadzących rekolekcje małżeństw. Mówiły one przecież nie z podręczników, a z własnego życia. Równie cenna była służba członków diecezjalnych diakonii: muzycznej i liturgicznej z Przemyśla. W tej ostatniej był obecny animator Grzegorz, wraz z którym ponad rok temu założyliśmy na FB profil „Wspieramy Mary Wagner” – a więc wirtualne miejsce wsparcia dla tej kanadyjskiej obrończyni życia. Opatrzność Boża zrządziła, że po raz pierwszy od założenia profilu spotkaliśmy się z Grzegorzem na oazie o takiej właśnie tematyce.

Wspomnę o jeszcze jednej sprawie: w sercach kilku rekolektantów, zupełnie niezależnie od siebie, zrodziło się pragnienie dodatkowych spotkań dla członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, byśmy się lepiej poznali i zbratali oraz rozeznawali drogi Boże dla naszego stowarzyszenia.

Wracając z rekolekcji kapłańskich obiecywaliśmy sobie w gronie księży z archidiecezji gnieźnieńskiej, że będziemy pielęgnować naszą lokalną wspólnotę kapłanów oazowych.