Muzyka

(179 -maj -czerwiec2011)

z cyklu "W Sieci"

XT3

Wojtek

Dziś coś w szczególności dla tych, którzy wpraw­nie władają językiem an­gielskim, ale i bez tego można sobie poradzić.

Witryna www.xt3.com to chrześcijański, a nawet rzymsko­katolicki portal społecznościowy. Jest to miejsce spotkań i dyskusji ludzi wierzących.

Całość jest utrzymana bardzo przejrzycie. Bez problemu, wręcz intuicyjnie orientujemy się w sposobie działania strony. Za­nim przejdziemy do możliwości jakie nam oferuje trzeba zazna­czyć pierwej jedną rzecz: portal nie jest dostępny w języku pol­skim. Całą obsługa strony odby­wa się po angielsku. Może to być małym utrudnieniem, ale wydaje się, że dziś choćby w małym stopniu język angielski jest znany zdecydowanej większości użyt­kowników internetu.

Możliwości jakie oferuje nam xt3.com są bardzo szerokie i cie­kawe. Można wśród nich wyróż­nić choćby przypisanie użytkow­nika do konkretnej diecezji, a przez to bezpośrednie zetknię­cie z innymi użytkownikami z naszych stron, z wydarzeniami, które odbywają się w najbliższej okolicy jak i uczestniczenie w dyskusjach o tym co dotyczy naszego podwórka. Ciekawym jest również szeroko pojęte fo­rum dyskusyjne. Możemy wymie­niać uwagi na tematy zarówno wiary, muzyki i praktycznie wszelkie inne z chrześcijanami z drugiego końca świata, tutaj już w najróżniejszych językach. Na portalu znajdziemy sporo chrze­ścijańskich filmików i interesują­cych tekstów (większość niestety po angielsku). W razie wątpliwo­ści, czy niepewności istnieje funkcja „Ask a Priest”, dzięki któ­rej możemy zupełnie swobodnie i bezpiecznie wyjaśnić je pytając kapłana.

Oczywiście najważniejszym jest nawiązanie kontaktu z naszy­mi znajomymi, włączenie się do grup, i wymiana informacji Dzię­ki temu stajemy się członkami wirtualnej chrześcijańskiej spo­łeczności.

Portal oferuje również o wiele więcej możliwości, nie marnujmy tuszu by je opisać, polecam sprawdzić je samemu. Choć uży­teczny jest do tego język angiel­ski można sobie poradzić nawet z jego ograniczoną znajomością. Największym minusem jest fakt, że w Polsce witryna jest jak na razie bardzo mało popularna. Kto ma jednak to zmienić jeśli nie my…