Cierpienie

(149 -luty -marzec2007)

Z modlitwą

K.J.

Ruch Światło-Życie wobec rezygnacji abpa Wielgusa

Oskarżenia postawione wobec abpa Stanisława Wielgusa i jego rezygnacja poruszyły chyba wszystkich w Polsce. Wspólnoty Ruchu Światło-Życie praktycznie natychmiast odpowiedziały na to szczególne wezwanie.

Na ogólnopolskiej stronie internetowej przypomniano stanowisko Ruchu wobec lustracji przyjęte w sierpniu ubiegłego roku.

Oaza warszawska tradycyjnie spotyka się w niedzielę Chrztu Pańskiego na dniu wspólnoty z udziałem biskupa. Gdy okazało się, że na tę niedzielę został wyznaczony ingres nowego ordynariusza, zdecydowano że dniem wspólnoty będzie udział w ingresie. Dwa dni przed planowanym ingresem moderator diecezjalny ks. Andrzej Pawlak podtrzymał tę decyzję. Pisał: „W tej sytuacji na nas, żywych członkach Kościoła leży zadanie, aby zaświadczyć o wierności Jezusowi i Kościołowi. Zapewne różnimy się w ocenie zaistniałej sytuacji, jak również w ocenie postępowania Arcybiskupa. (...) Proszę, abyśmy wszyscy w miarę możliwości udali się na ingres do katedry. Niech to będzie wyrazem naszego przywiązania do Chrystusa i Kościoła, niech będzie wyrazem naszej wiary. Wiemy dobrze, że nikt z nas nie jest godny tego zadania, jakie Bóg mu zlecił. Osobiście staję codziennie przy ołtarzu ze świadomością swoich grzechów i słabości oraz niegodności. Chrystus jest obecny w swoim Kościele i kieruje Nim niezależnie od świętości czy niegodności pasterzy. Kościół jest święty, choć jego członkowie to grzesznicy”.

7 stycznia wieczorem Centrum Ruchu ogłosiło, iż wtorek 9 stycznia będzie w Krościenku dniem postu i modlitwy w intencji Kościoła w Polsce. Zachęciło wszystkich oazowiczów do włączenia się w tę modlitwę.

Ks. Roman Litwińczuk w wypowiedzi dla Katolickiej Agencji Informacyjnej stwierdził: „Gdy panoszy się zło i ujawnia się działanie złego ducha, Chrystus zalecał post i modlitwę (...) Nie chcemy jakoś oceniać czy osądzać tych sytuacji, które się dzieją, bo są i pokrzywdzeni i są ci, którzy krzywdzą czy krzywdzili. Dlatego modlimy się za wszystkich o przebaczenie, o prawdę, która przeniknie ich serca, o miłosierdzie Pana Boga dla tych wszystkich, którzy do takiej sytuacji też doprowadzili, że Kościół przeżywa jakiś trudny czas”.

Zachęta spotkała się z ogromnym odzewem. Strona z informacją o inicjatywie Centrum w następnych dwóch dniach przeżywała prawdziwe oblężenie - został wielokrotnie pobity rekord ilości wejść na stronę w ciągu dnia. Pojawiły się liczne komentarze osób włączających się w modlitwę i post. Liczne listy z zapewnieniami udziału przychodziły na adres Kopiej Górki. Informacja ta pojawiła się również na innych stronach Ruchu - centralnych i diecezjalnych, była przekazywana drogą e-mailową do członków Ruchu.

Ks. Piotr Główka, moderator diecezjalny Ruchu z diecezji warszawsko-praskiej zachęcał nie tylko do włączenia się w modlitwę, ale także do podjęcia szczególnego wysiłku ewangelizacji: „Na Dniu Wspólnoty (przeżywanym przez diecezję warszawsko-praską 7 stycznia - przyp. KJ) modliliśmy się razem z całym obolałym Kościołem w Polsce i myśleliśmy o Jezusie żywo obecnym we Wspólnocie Kościoła. Modlimy się nadal i cały czas (niezależnie od tego że być może różnie oceniamy całą sytuację). Potrzeba abyśmy z miłością i troską pochylili się nad Kościołem, który jest naszą Matką. Obowiązek ewangelizacji w tych dniach ciąży na nas, a szczególnie na ludziach świeckich. Proszę abyśmy wszyscy w tych dniach rozmawiali z naszymi znajomymi dając im świadectwo wiary w Jezusa obecnego wśród nas, który jest podstawowym Autorytetem moralnym i życiowym - fundamentem oraz świadectwo miłości do Świętego Kościoła grzeszników. Głośmy wszędzie: KOCHAM ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW!!!”

Równolegle modlitwę w intencji Kościoła podjęły wspólnoty Ruchu archidiecezji wrocławskiej. Ks. Bogusław Stec moderator diecezjalny zachęcał do ofiarowania dziesiątki różańca w dniach 7-15 stycznia. Pisał: „Jak chyba większość z nas, nie czuję się na siłach dokonywać ostatecznego rozrachunku i ocen ludzkich postaw. Jedno jest jednak pewne - istniejące kontrowersje i spory są źródłem cierpienia wspólnoty Kościoła i wielu z nas osobiście. Cierpienie należy ofiarować Bogu. Za sprawą Jego łaski nasza słabość może zostać zamieniona w większe dzieło Boże”.

9 stycznia ks. Andrzej Pawlak zachęcił, by modlitwa wspólnot Ruchu archidiecezji warszawskiej trwała aż do ingresu nowego arcybiskupa.  Poddał następujące intencje:

  • „za ks. Abpa Stanisława Wielgusa, który w doświadczeniu własnej słabości potrzebuje szczególnie mocy Bożej,
  • za ks. Prymasa Józefa Glempa, administratora naszej archidiecezji, o potrzebne siły duchowe i fizyczne w spełnianiu swojej posługi,
  • za nowego Arcybiskupa Warszawskiego - my jeszcze go nie znamy, ale Pan Bóg zna,
  • za Ojca Świętego Benedykta XVI i Kościół powszechny,
  • za Episkopat Polski,
  • za całą Archidiecezję Warszawską,
  • za pracowników środków społecznego przekazu i występujących w mediach, o służbę prawdzie i nie szkodzenie Kościołowi, a dla wierzących ponadto o świadectwo oddania i miłości do Chrystusa i Kościoła”.