Spotkanie z innym

(143 -kwiecień2006)

Zasady organizowania rekolekcji tematycznych Domowego Kościoła

Anna i Jacek Nowakowie

informacja podana przez Parę Krajową na stronach Domowego Kościoła

Wtrakcie ogólnopolskiego spotkania opłatkowego Domowe­go Kościoła, które odbyło się w dniach 14-15 stycznia 2006 w Częstochowie, konferencję wygłosił ks. Jan Mikulski. Mo­derator krajowy DK zwrócił uwagę na zasady, o których powinniśmy pamiętać organizując rekolekcje tematyczne.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost liczby rekolekcji tematycz­nych - powiedział ks. Jan. - Stały się one wręcz „modne". Ich orga­nizatorzy wychodzą naprzeciw potrzebom, pytaniom i problemom, które towarzyszą małżonkom i rodzinom w codziennym życiu. Po­trzeba jednak w tym wszystkim rozwagi i przestrzegania dwóch za­sad.

Po pierwsze - pamiętajmy o tym, by rekolekcje tematyczne nie zastępowały formacyjnych. W zasadzie nie powinny mieć miejsca sy­tuacje, że najpierw jedziemy na rekolekcje tematyczne („bo krótkie", „bo tanie"...), a potem - o ile w ogóle - na formacyjne. Nie łudźmy się, że w ten sposób poznamy bogactwo drogi, jaką jest Domowy Koś­ciół.

Po drugie - dbajmy o to, by podczas rekolekcji tematycznych nie zabrakło elementów świadczących, że są to rekolekcje oazowe. Ksiądz Moderator zaliczył do nich:

  1. jutrznię
  2. Namiot Spotkania
  3. Eucharystię sprawowaną z tak charakterystyczną dla naszego Ru­chu pieczołowitością
  4. potkanie w małej grupie
  5. praktyczne nawiązanie do przynajmniej jeszcze jednego (oprócz modlitwy osobistej) zobo­wiązania
  6. godzinę świadectwa