ks. Franciszek Blachnicki

(165 -maj -czerwiec2009)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Zima z Ojcem Franciszkiem

Aleksandra Rogowska

W okresie zimowych miesięcy dla mieszkańców Kopiej Górki szczególnie ważne są cztery wydarzenia: Niedziela Chrztu Pańskiego - odpust w Kaplicy Chrystusa Sługi, Dzień Światła 2 lutego, świętowanie rocznicy odejścia do Pana Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

W tym roku po raz pierwszy od zapoczątkowania w 1980 roku rekolekcji dla diakonii jedności (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności - ORDJ) Niedziela Chrztu Pańskiego na Kopiej Górce nie była dniem kończącym ORDJ. Rekolekcje te odbyły się już pod koniec listopada w Warszawie w domu rekolekcyjnym na Bielanach. Dlatego też odpust w Kaplicy Chrystusa Sługi przeżywany był w innym gronie. Święto Chrztu Pańskiego jest szczególnym dniem dla kapła-nów moderatorów Ruchu człon-ków Stowarzyszenia „Unia Kapła-nów Chrystusa Sługi”. W Statucie UKChS zapisano, że: „Ośrodkiem macierzystym i zewnętrznym symbolem jedności Stowarzysze-nia jest kaplica Chrystusa Sługi w Centrali Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce w Krościenku”. W mszy św. odpustowej modlili się wraz z naszą diakonią Centrum uczestnicy oazy modlitwy w Szczawnicy z ks. Janem Mikulskim Moderatorem Unii, który przewodniczył Eucharystii. Na odpustową Eucharystię przyjechał z Krakowa ks. Stanisław Szczepaniec długoletni Moderator Centralnej Diakonii Liturgicznej, który każdego roku stara się przybyć w tym dniu do kaplicy Chrystusa Sługi i grobu Ojca Franciszka.

Szczególnym dniem dla naszego Ruchu jest także Dzień Światła przypadający 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego. Na Kopiej Górce w naszym Centrum odbywa się wtedy poświęcenie świec Oazy Żywego Kościoła. Ojciec Franciszek tak pisał w Carlsbergu o tym Dniu: Cały Ruch Światło-Życie wywodzi się z oaz rekolekcyjnych. Oaza jest dla nas przeżyciem centralnym, z którego się wszystko wywodzi i do którego wszystko zmierza. Dlatego też w formacji Ruchu rok składa się z trzech etapów. Pierwszy, wakacyjny, to etap oaz rekolekcyjnych. Potem następuje okres postoazy, kontynuowania tego, co zostało zasiane, zaszczepione w ramach oaz rekolekcyjnych, a potem ten cykl roczny przechodzi w okres preoazy, czyli przygotowania nowej Oazy Żywego Kościoła. Stąd też dzień dzisiejszy, dzień 2 lutego, święto Ofiarowania Pana jest dla nas tym dniem na przełomie okresu postoazy i preoazy. To właśnie wtedy poświęcane są świece oazy danego roku.

W tegorocznym Dniu Światła uczestniczyła liczna grupa oazowiczów. Przed południem uczestniczyliśmy w pięknej medytacji o świetle. Eucharystię pod przewodnictwem ks. Adama Wodarczyka moderatora generalnego Ruchu koncelebrowało ośmiu kapłanów moderatorów, m.in. moderator krajowy Ruchu ze Słowacji i moderatorzy diecezjalni z Bielska-
-Białej, Kielc, Tarnowa; były osoby z diakonii stałej, animatorzy, uczestnicy KODA z diecezji bielsko-żywieckiej, grupa braci dominikanów z Krakowa i Warszawy, którzy w naszym Centrum odpoczywali po zmaganiach naukowych podczas sesji. Posługa muzyczna braci OP i uczestników KODA zaowocowała pięknym śpiewem podczas Eucharystii. Zaangażowanie wszystkich sprawiło, że przeżyliśmy na Kopiej Górce bardzo uroczystą liturgię światła i Eucharystię.

22. rocznicę śmierci twórcy oaz obchodziliśmy w tym roku w Krościenku w sobotę 21 lutego. W kościele parafialnym pod przewodnictwem proboszcza ze Szczawnicy ks. Franciszka Bondka była sprawowana Msza św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

W koncelebrze uczestniczyli również: proboszcz z Krościenka ks. Stanisław Tumidaj, oraz dwaj kapłani UKChS, ks. Wojciech Karpiel, nasz moderator rejonowy, który głosił homilię i ks. Adam Wąsik moderator Centrum Światło-Życie w Krościenku.

Kolejne wydarzenie ważne dla naszej diakonii Centrum wiąże się z wyjazdem na Jasną Górę na Kongregację Odpowiedzialnych Ruchu, w której uczestniczyliśmy prawie wszyscy. Był to dla nas szczególny czas świętowania daru spotkania oazowiczów z kraju i zagranicy.

Ten miniony czas w naszym Centrum zapisany jest też w trzech księgach: w wykazie kapłanów w zakrystii celebrujących Mszę św. w Kaplicy Chrystusa Sługi, którzy przybywali do nas z grupami, w księdze pamiątkowej wyłożonej przy Kaplicy Chrystusa Sługi oraz w księdze umieszczonej przy grobie Sługi Bożego. Wpisy w księdze leżącej przy grobie Ojca pokazują, że kult naszego Założyciela ciągle się szerzy. Są tam wpisy dziękczynne oraz liczne prośby o różne łaski.

Aleksandra Rogowska