Narodzić się na nowo

(194 -lipiec -sierpień2013)

z cyklu "Biblioteczka"

Znaki drogowe

Dorota Czyżewska

Mała książeczka pt. Znaki drogowe. Zasady poruszania się po drogach życia jest zaproszeniem do poszukania sensu własnego życia przy zastosowaniu dość niekonwencjonalnej metody, a mianowicie znaków drogowych. Towarzyszą nam one na co dzień regulując zasady poruszania się pojazdów po drogach. Autorzy niniejszej książeczki, liczącej zaledwie 80 stron, zachęcają do wykorzystania znaków drogowych do poszukiwania sensu naszej ziemskiej wędrówki, której ostatecznym celem jest wieczność. Jeśli zdecydujemy się iść drogą przygotowaną nam przez Boga i będziemy poruszali się nią w miarę uważnie, to dostrzeżemy na poboczu znaki drogowe z cennymi wskazówkami. Tymi znakami są: Pismo Święte oraz świadectwa osób, które poprzedziły nas w wierze, rady wychowawców, rodziców, nauczycieli, kapłanów,  przyjaciół, czyli osób, które żyją Słowem Bożym i są jego głosicielami. 

Książeczka składa się z 6 rozdziałów, w których w sposób graficzny połączono znaki drogowe ze słowami Pisma Świętego i krótkimi do nich komentarzami. Na końcu znajduje się egzamin na prawo jazdy testujący zapoznanie się ze znakami drogowymi.  Książeczka jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży jako zachęta do budowania własnego życia na Słowie Bożym. Może stać się doskonałym prezentem np. w ramach rekolekcji wakacyjnych.