ks. Franciszek Blachnicki

(165 -maj -czerwiec2009)

Źródła

Krzysztof Jankowiak

Ks. Blachnicki zostawił bardzo wiele homilii, konferencji, artykułów. Te teksty stały się podstawą do wydawanych kolejno książek naszego Założyciela

Mamy nadzieję, że ten numer „Wieczernika” zachęci naszych czytelników do jeszcze głębszego poznawania życia i myśli ks. Franciszka Blachnickiego. Dlatego na zakończenie głównego bloku tematycznego numeru chcemy przedstawić dostępne książki o ks. Blachnickim oraz książki ks. Blachnickiego.

Jeśli chodzi o książki przedstawiające życie ks. Blachnickiego to przede wszystkim trzeba wskazać na jedną - obszerną monografię „Prorok żywego Kościoła” napisaną przez ks. Adama Wodarczyka, moderatora generalnego Ruchu i postulatora procesu beatyfikacyjnego. Książka ta bardzo szczegółowo przedstawia życie Założyciela naszego Ruchu, pokazuje główne kierunki jego zainteresowań i działalności. Jest to źródło praktycznie niezastąpione, najlepszym świadectwem tego jest choćby to, ilu autorów artykułów opublikowanych w tym numerze do tej książki się odwoływało. Wydana została w wydawnictwie Emmanuel.

Inne książki o ks. Blachnickim to „Apostoł żywego Kościoła” Anny Wojtas, „Blachnicki. Ten człowiek się nie bał” Jana Ośko (Apostolicum), „Ksiądz Franciszek Blachnicki. O ufności, Opatrzności i oazie na pustyni” Ewy Stadtmüller (Wydawnictwo esPe). Ta ostatnia książka pisana jest szczególnie z myślą o ludziach młodych.

Wydana w ubiegłym roku książka „Gwałtownik Królestwa Bożego” zawiera testament ks. Blachnickiego, jego krótką biografię oraz świadectwa osób, które się z nim zetknęły.

     Ks. Blachnicki za swego życia nie opublikował zbyt wielu książek, a te opublikowane to były przede wszystkim prace naukowe. Zostawił jednak bardzo wiele homilii, konferencji, artykułów, zostawił swój pisany przez większą część życia pamiętnik. Te teksty stały się podstawą do wydawanych kolejno książek naszego Założyciela.

Najpierw przyjrzyjmy się książkom poruszającym fundamentalne kwestie naszej wiary. „Chrystus Sługa światłem Kościoła” ukazuje Jezusa jako żywą Osobę obecną w życiu i historii człowieka. „A z tej śmierci życie tryska” to wybór tekstów o tajemnicy krzyża. „Noc w światło przemieniona” to niewielka książeczka wprowadzająca w tajemnicę paschalną - tajemnicę życiodajnej śmierci.

„Eucharystia. Pokarm na śmierć i życie” przybliża tajemnicę Eucharystii. O roli słowa Bożego w życiu chrześcijańskim mówi niedawno wydana książka „Kto ma uszy do słuchania”.

„Przekonująca moc miłości” mówi o mocy Bożej miłości, natomiast „Przymie-rze oblubieńczej miłości” o więzi pomiędzy Chrystusem i Kościołem przejawiającej się w życiu osób konsekrowanych i w sakramencie małżeństwa.

„Pułapki na drodze do świętości” mówią o drodze do bliskiej więzi z Bogiem wskazując, że „świętość polega na zstąpieniu Boga ku ludziom, a nie na wznoszeniu się człowieka ku Bogu”.

Bardzo wiele książek poświęconych jest modlitwie. „Modlitwa tętniąca życiem” to rozważania na temat różańca. Książka ta ukazała się po wydaniu przez Jana Pawła II listu o różańcu, w ubiegłym roku doczekała się drugiego wydania.

Dziewięć tytułów składa się na serię „Szkoła modlitwy”. Są to cienkie, kilkudziesięciostronicowe książeczki przybliżające różne aspekty modlitwy chrześcijańskiej. Seria ta zapoczątkowała wydawanie książek ks. Blachnickiego.

Kilka książek porusza temat odnowy Kościoła. Książka najpopularniejsza, wielokrotnie wznawiana to „Sympatycy czy chrześcijanie” - wizja odnowy Kościoła, formacji ku dojrzałości w wierze, pokazująca potrzebę ponownego katechumenatu ochrzczonych. „Jedność i diakonia” stanowi próbę odpowiedzi na pytania: na czym polega jedność w Kościele? czy urząd i charyzmat muszą się wykluczać? jak szukać dróg jedności z chrześcijanami innych wyznań? „Charyzmat i wierność” to listy, przemówienia i orędzia do Ruchu Światło-Życie oraz przemyślenia o istocie jego charyzmatu z ostatnich lat życia ks. Blachnickiego.

Trzy książki zajmują się wezwaniem do ewangelizacji. „Idąc, czyńcie uczniami”, „Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy” i „Została nam powierzona Ewangelia” to publikacje ostatnich lat, przygotowane w związku z tematami pracy rocznej Ruchu poświęconymi wezwaniu ewangelizacyjnemu.

Również trzy książki - „Ewangelia wyzwolenia”, „O chrześcijaństwie konsekwentnym i o polskiej teologii wyzwolenia”, „Postsovieticum czyli nie wolno ci być niewolnikiem” - poruszają zagadnienia społeczne. Ks. Blachnicki bardzo aktywnie włączał się w walkę o wyzwolenie polityczne w czasach komunistycznych. Jego diagnozy problemów życia społecznego wybiegają jednak znacznie poza doraźne wskazania a niosą przesłanie uniwersalne.

I wreszcie pamiętniki. „Rekolekcje więzienne” to notatki z „rekolekcji zamkniętych” odprawianych w więzieniu w Katowicach w 1961 roku. „Trzy nawrócenia” obejmują zapiski dotyczące kapłaństwa. Na „Spojrzenia w świetle łaski” składają się notatki czynione w chwilach szczególnego doświadczenia mocy Bożej w seminarium duchownym i w pierwszych latach kapłaństwa. „Życie swoje oddałem za Kościół” to wyjątki z pamiętników dotyczące Kościoła, jego odnowy - pasjonujący zapis.

Na koniec  książki nietypowe. „Wyroki Bożej Opatrzności” to listy i grypsy Franciszka Blachnickiego, które pisał do rodziny w czasie II wojny światowej z różnych obozów i więzień hitlerowskich.

Najbardziej przekrojowy charakter ma książka „Myśli, wyznania, testament” wydana przez wydawnictwo „Gaudium”. Zawiera myśli ks. Blachnickiego (niekiedy jest to dosłownie jedno zdanie) na wybrane tematy. Jest to coś w rodzaju słownika z alfabetycznie uszeregowanymi hasłami, których rozwinięcie stanowią fragmenty tekstów ks. Blachnickiego.

Zdecydowaną większość powyższych książek wydało Wydawnictwo Światło-Życie (jeśli wydały je inne wydawnictwo, wprost to zaznaczyłem). Wszystkie jednak dostępne są w księgarni internetowej wydawnictwa pod adresem http://www.wydawnictwo-oaza.pl/.